Прошле године је Босна и Херцеговина започела активности на припреми Стратегије и Акционог плана заштите животне средине (БиХ ЕСАП 2030+), инструмента за постизање одрживости животне средине. Овај документ ће на дугорочном плану, такође, помоћи напорима БиХ на путу за чланство у Европској унији. Природа је од суштинске важности у свакодневном животу грађана/ки Босне и Херцеговине и Шведске. Са вишедеценијским искуством активног доприноса одрживом развоју и приоритизацији питања животне средине на нивоу политике, Шведска сада пружа стратешку подршку изради политике животне средине БиХ на локалном и државном нивоу.

Јохана Стрoмквист, амбасадорица Шведске у БиХ, говори о тијесној сарадњи између Шведске и БиХ, као и активностима које проводи у својству амбасадорице на одрживом развоју и њеном односу према природи у БиХ.

Многе читаоцe/читатељице ће занимати Ваше свакодневне активности. Можете ли објаснити каква је Ваша улога, као амбасадорице Шведске, и улога Амбасаде у активностима на одрживом развоју?

Ни један дан није сличан један другом у овом послу, а то је управо дио тога што га чини толико занимљивим. Увијек морате да будете спремни, да се прилагодите ситуацији и да усмјерите пажњу на оно што је приоритет у датом тренутку. Такав случај био је овог прољећа током првог удара KOVID-19. Радили смо на повратку шведских држављана који су остали када су се аеродроми и границе затворили, а паралелно са тим, радили смо заједно са нашим партнерима у земљи како бисмо се прилагодили и повећали нашу подршку Босни и Херцеговини током пандемије. Као амбасадорица водим цјелокупан рад Амбасаде, истовремено представљам своју земљу, радим на обезбјеђењу сарадње и размјене између Шведске и Босне и Херцеговине на свим релевантним пољима. То укључује учешће у дијалогу и повезивање људи, било да су то представници/е цивилног друштва, политичари/ке, приватни сектор или колеге/ице из међународне заједнице. Велики дио мог рада чини и пружање подршке Босни и Херцеговини на путу ка Европској унији. Подржавамо и радимо са актерима – политичарима и политичаркама или цивилним друштвом – који су спремни да се ангажују на провођењу потребних реформи.

Наше тежиште су владавина права, судство, борба против корупције и људска права, као и заштита животне средине и привредни развој, те економска интеграција са ЕУ. Имам срећу што сам именована шведском амбасадорицом у овој земљи, јер су односи између наше двије земље на свим нивоима изузетно јаки, како између институција, тако и међу људима. Радосна сам због тога што ми је указана ова част.

Одрживи развој је кључни елемент у свему што радимо. Кроз нашу финансијску и техничку развојну сарадњу пoдржавамо неколико пројеката на пољу одрживог развоја. То укључује техничку помоћ локалним властима у изради стратегија и акционих планова, затим постројења за прочишћавање отпадних вода, реновирање јавних зграда како би биле енергijски ефикасне, мјере против загађења ваздуха и едукацију за младе о томе како се могу ангажовати у области одрживог развоја. Покушавамо да допринесемо одрживости кроз све што радимо, било кроз пројекат или наше интерне свакодневне послове у Амбасади. При изградњи одрживог друштва, уз јавне политике и зелено финансирање, такође су важни сви наши лични доприноси.

Стратегија и Акциони план заштите животне средине (БиХ ЕСАП 2030+) ће бити кључни инструмент који ће надлежни органи користити у постизању одрживости животне средине у БиХ. Које области сматрате најважнијим приоритетима у смислу животне средине у БиХ?

Стратегија и Акциони план животне средине (БиХ ЕСАП 2030+) ће обухватити седам области животне средине. Истовремени интегрални развој свих ових области заједно је од пресудног значаја за постизање одрживости животне средине у БиХ у складу са стандардима ЕУ. Међутим, нека су питања израженија, јер утичу на свакодневни живот људи. Једно од њих је свакако загађење ваздуха. Оно постаје посебно видљиво у ово доба године када квалитет ваздуха у великим градовима постаје врло лош, а неким данима чак и опасан и може узроковати озбиљне здравствене проблеме. Да би се ријешила ова ситуација, биће важно да се пронађу алтернативна рјешења за фосилна горива у индустрији, енергетици, саобраћају и сектору гријања. Такође, желим нагласити важност заштите јединствене и богате биолошке разноврсности у БиХ и потребе за побољшањем ефикасности заштићених подручја, како би ова прекрасна природа била здрава за будуће генерације.

Босна и Херцеговина има врло сложен систем управљања животном средином због постојања четири нивоа власти, као и кантона у Федерацији БиХ, који такође дијеле дио мандата за политику заштите животне средине унутар ФБиХ. Стога ће бити пресудно да се ускладе процеси између ова четири нивоа власти и развоја, те координација политике заштите животне средине у земљи. Сљедећи, врло важан дио, јесте да су се кључни актери у БиХ сложили да БиХ ЕСАП 2030+ треба да буде реалан, достижан, али и амбициозан те да треба да садржи заједничке стратешке циљеве различитих нивоа власти у БиХ.

Каква је по вашем мишљењу практична вриједност БиХ ЕСАП 2030+ за надлежне органе и какву ће корист донијети припадницима шире јавности?

БиХ ЕСАП 2030+ ће властима дати Стратегију и Акциони план, као и конкретне акције за постизање стратешких циљева заштите животне средине. То ће бити добра полазна тачка за прелаз у одрживије друштво и подршка кохерентнијем и ефикаснијем управљању животној средини у БиХ. Јавност ће уживати у резултатима: чистијем ваздуху, води, тлу и животној средини у ширем смислу.

Дугорочно гледано, овај пројекат ће допринијети да Босна и Херцеговина испуни критерије за чланство у Европској унији.

Процес израде Стратегије и Акционог плана има за циљ укључивање гласова јавности и стручњака ван владиних структура који се заснивају на свеукупном поштовању и једнакости у друштву. Постоји више од 400 номинованих учесника/ца у процесу развоја ЕСАП-а из различитих група, укључујући власти, невладине организације, стручњаке/иње, академску заједницу, представнике/це пословног сектора и појединце заинтересоване за сектор животне средине у БиХ. Питања заштите животне средине међусобно су повезана са многим социјалним питањима као што су сиромаштво, незапосленост, родна неравноправност, итд. Дакле, побољшање управљања животном средином је кључно за допринос безбједности, здрављу и добробити садашњих и будућих генерација.

Предвиђено је да ће документ БиХ ЕСАП 2030+ бити припремљен и достављен владама у БиХ на усвајање до краја 2021. Како је планиран наставак партнерства Шведске у реализацији ЕСАП-а? 

Јако ме радује што ће ова важна Стратегија заштите животне средине бити завршена у овој години. То ће дати сјајне темеље за важне реформе и даљње усклађивање политике животне средине Босне и Херцеговине са политиком заштите животне средине ЕУ. То ће, такође, олакшати Босни и Херцеговини сарадњу са ЕУ по тим питањима. Шведска ће наставити да ради са партнерима на њеној реализацији, како би људима донијела стварне промјене. Животна средина јесте и остаће врло важан приоритет за шведску владу глобално – и наравно овдје у Босни и Херцеговини. Шведска је тренутно највећи билатерални донатор у области животне средине и климе у овој земљи.

Ми подржавамо јачање институција и реформе на државном и локалном нивоу и тежиште нам је на улагања у животну средину, попут прочишћавања отпадних вода, управљања чврстим отпадом, енергетске ефикасности, заштите природе, побољшања квалитета ваздуха и безбиједног руковања хемикалијама. Такође, ћемо наставити да подржавамо рад организација цивилног друштва на подизању свијести о промјенама које треба да се проведу и да дијелимо знање, иновативна рјешења и искуства из Шведске у вези са питањима животне средине.

Понекад имамо прилику да чујемо о оствареном напретку и успјешним примјерима у рјешавању питања животне средине из Шведске. Можете ли да с нама наведете нека инспиративна искуства из Шведске која се тичу политика животне средине и заштите животне средине или технологија и иновација у овој области?

Људима у Шведској природа је врло важна, што је, како сам примијетила, случај и у Босни и Херцеговини. То је мјесто за пуњење енергијом и дружење са породицом и пријатељима и очито нешто што нам је заједничко. Заједничко нам је и то што имамо спектакуларну природу која је уједно и природни ресурс. Ипак, једна ствар која се разликује јесте чињеница да је Шведска већ дуги низ година снажно кренула у заштиту  природе, како у цивилном друштву, тако и у политици. Овај покрет је почео већ 70-их година у Шведској надовезујући се на генерације које су гајиле љубав према природи. Тај политички притисак, у комбинацији са чињеницом да је Шведска у самом врху најбољих земаља на свијету у погледу иновација, довео нас је до тога да можемо да усмјеримо напоре на проналажење нових рјешења за одрживи развој.

Климатска неутралност и смањење емисија и опасних токсина, у оквиру бриге за људе, животиње и природу, сада су у фокусу Шведске у њеној политици. Током 2018. године су ови напори добили снажан замах са шведским Законом о клими. То је политички оквир који укључује: сам Закон о клими, нове циљеве за смањење емисија и успостављање савјета за климатску политику које надгледа активности владе. Закон прописује да Шведска треба да постигне нето-нулту емисију гасова са ефектом стаклене баште у 2045. години, а затим негативне емисије. Ово је најважнији оквир икада усвојен у Шведској на тему животне средине и климатских промјена.

Прошле године је Шведска, такође, усвојила националну стратегију за циркуларну економију, а ове године улаже готово милион евра у зелене иницијативе за опоравак. Климатску неутралност посматрамо као прилику за улагања, нова радна мјеста, модернизацију и бољи животни стандард заснован на темељима одрживијег друштва.

Што се тиче еколошких технологија и иновација, има их тако много! Нова технологија за паметне електричне мреже, први бежични електрични аутопут, климатски паметно кориштење топлоте из система  даљинског гријања за загријавање авиона на пистама, најзеленија европска творница батерија, опције за кружно кориштење воде, први свјетски рециклажни центар изван Штокхолма. Наша рециклажа и претварање отпада у енергију заправо је било тако успјешно да Шведска увози отпад за производњу ерегије, јер га немамо довољно.

Још један примјер је и декарбонизација тешке индустрије попут производње челика, петрохемије и цемента. У Шведској су све ове индустрије показале снажну преданост смањењу емисија угљеника повезаних са производњом. Они су сами израдили план декарбонизације усклађен са Паришким споразумом. Циљ индустрије челика је да за мање од 15 година замјеном угљеникаа водоником постане неутрална и без фосила у процесима израде челика.

И на крају, можете ли да нам кажете нешто о себи? Које је ваше омиљено мјесто у природном окружењу у БиХ које би сте радо препоручили нашим читаоцима/тељицама?

Ја волим да проводим вријеме на отвореном, тако да ми је Босна и Херцеговина невјероватна. Природа је овдје апсолутно спектакуларна. Љети идем на планинарење и пливање, а зими на скијање, како спуст, тако и нордијско скијање. Олимпијска историја даје додатан шарм скијању на Бјелашници и на Јахорини, који ми се свиђа. Живот у Сарајеву и одлазак жичаром до Требевића је лијепо искуство током цијеле године. Уживам у дивном цвијећу у прољеће и љети у планинама које ме подсјећају на природу у Шведској. А разни планинарски домови као предах за кафицу и уштипке са кајмаком увијек су добродошли!

 Више о Стратегији и Акционом плану заштите животне средине (БиХ 2030+):

Примарни циљ пројекта ЕСАП БиХ је пружање подршке надлежним органима на нивоу Босне и Херцеговине (БиХ), Федерације БиХ (ФБиХ), Републике Српске (РС) и Брчко дистрикта БиХ (БД БиХ) у изради БиХ ЕСАП 2030+. БиХ ЕСАП 2030+ је документ који ће се састојати од стратегија и акционих планова животне средине за ФБиХ, РС и БД БиХ, као и мјера на нивоу БиХ. На дугорочној основи, пројекат ће допринијети унапређењу животне средине у БиХ као и напретку у процесу приближавања БиХ чланству у ЕУ.

Садржај БиХ ЕСАП 2030+ ће обухватити сљедећих седам подручја правне тековине ЕУ у области животне средине: вода, отпад, биолошка разноврсност и очување природе, квалитет ваздуха, енергија и климатске промјене, хемијска безбједност и бука, одрживо управљање ресурсима и управљање животном средином. Пројекат БиХ ЕСАП 2030+ проводи Штокхолмски институт за животну средину уз подршку Амбасаде Шведске у БиХ.