Preloader

Тим

Селма Ченгић
(Водни ресурси)


Свјетлана Лолић
(Водни ресурси)


Ирем Силајџић
(Управљање отпадом)


Драженko Бјелић
(Управљање отпадом)


Милан Матаруга
(Биодиверзитет и заштита природе)


Сенка Барудановић
(Биодиверзитет и заштита природе)


Азрудин Хусика
(Квалитет зрака/ваздуха, климатске промјене и енергија)


Горан Трбић
(Квалитет зрака/ваздуха, климатске промјене и енергија)


Борислав Малиновић
(Хемијска безбједност и бука)


Мелина Джајић Ваљевац
(Хемијска безбједност и бука)


Санда Миџић Куртагић
(Управљање ресурсима – одрживо управљање ресурсима)


Михајло Марковић
(Управљање ресурсима – одрживо управљање ресурсима)


Маја Маретић Тиро
(Управљање околишем/животном средином)


Снежана Мишић Михајловић, (Управљање околишем/животном средином)


Фетхи Силајџић,
пројектни менаџер, локални партнер: конзорцијум Енова д.о.о. Сарајево & Центар за енергију, околину и ресурсе – ЦЕНЕР 21


Надира Бербић,
стручњакиња за сарадњу са заједницом, локални партнер: конзорцијум Енова д.о.о. Сарајево & Центар за енергију, околину и ресурсе – ЦЕНЕР 21


Лејла Софтић,
комуникацијска стручњакиња, Ciao&Ciao Agency


Белма Јаховић,
GESEP стручњакиња, локални партнер: конзорцијум Енова д.о.о. Сарајево & Центар за енергију, околину и ресурсе – ЦЕНЕР 21


Сенка Куленовић,
пројектна службеница, локални партнер: Конзорцијум Енова д.о.о. Сарајево и Центар за енергију, околиш и ресурсе – ЦЕНЕР 21 тренутно на родитељском одсуству


Bernardas Padegimas,
пројектни менаџер, Stockholm Environment Institute (SEI)


Claudia Strambo,
научна савјетница, SEI


Сањин Авдић,
пројектни координатор, SEI


Anneli Sundin,
службеница за комуникације, SEI тренутно на родитељском одсуству


Dr. Lisa Segnestam,
стручњакиња за питања родне равноправности, друштвене једнакости и сиромаштва, SEI


Johanna Lehtmets,
службеница за комуникације, SEI Tallinn


Амар Чаушевић,
Политички саветник, СЕИ


Melano Sirbiladze,
Експертица за мониторинг, праћење и учење


Saša Solujić,
Експертица за мониторинг, праћење и учење


Сташа Кошарац, министар, члан УО, БиХ, Министарство вањске трговине и економских односа БиХ


Едита Ђапо,
министрица, члан УО, ФБиХ, Федерално министарство околиша и туризма ФБиХ


Сребренка Голић,
министрица, члан УО, РС, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС


Един Заимовић,
шеф одjељења, члан УО, БД БиХ, Одjељење за просторно планирање и имовинско правне послове, Брчко дистрикт


Torgny Svenungsson,
директор Шведске агенције за међународни развој и сарадњу у БиХ (посматрачи).


Gilles Rebattet,
шеф Секције операција за економски развој, природне ресурсе, инфраструктуру Делегације EU у БиХ, (посматрачи).


Мирза Хујић,
помоћник министра, координатор за БиХ, Министарство вањске трговине и економских односа БиХ


Сенад Опрашић,
шеф Одjела за заштиту околиша, координатор за БиХ, Министарство вањске трговине и економских односа БиХ


Мехмед Церо,
помоћник министрицe у Сектору за околиш, координатор за ФБиХ, Федерално министарство околиша и туризма ФБиХ


Милош Јокић,
помоћник Министра за координацију пројеката, развој и европске интеграције Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске


Свјетлана Радусин,
помоћница министрицe, координаторица за РС, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС


Нада Љубојевић,
виша стручна сарадница, координаторица за БД БиХ, Заштита животне средине у оквиру Одjељења за просторно планирање и имовинско правне послове, Брчко дистрикт Босне и Херцеговине


Newsletter

Пријавите се својом е-маил адресом

Подршка Босни и Херцеговини у припреми Стратегије заштите околиша/животне средине.

За више информација о пројекту пишите на:

Copyright BiH ESAP 2030+ – 2020