Preloader

Процес израде стратешке процјене утицаја на околиш/животну средину (СПУО)

Почетна|Процес израде стратешке процјене утицаја на околиш/животну средину (СПУО)
Horses

Процес израде стратешке процјене утицаја на околиш/животну средину (СПУО)

Стратешка процјена утицаја на околиш/животну средину (СПУО) биће проведена како би се осигурало да предложена Стратегија и Акциони план заштите околиша/животне средине интегрирају у раној фази припреме сва релевантна питања заштите околиша/животне средине, социо-економска питања и питање одрживости.

У извјештајимa о стратешкој процјени утицаја на околиш/животну средину, који ће бити припремљени на нивоу ентитета и БД БиХ, биће утврђен сваки могући значајан утицај на околиш/животну средину и социо-економски аспект који произилази из ЕСАП-а и биће предложена алтернативна рјешења и мјере за ублажавање сваког негативног утицаја.

Процес израде стратешке процјене утицаја на околиш/животну средину одвија се истовремено са процесом израде ЕСАП-а и биће усклађен са ЕУ Директивом о стратешкој процјени утицаја на околиш/животну средину.

Newsletter

Пријавите се својом е-маил адресом

Подршка Босни и Херцеговини у припреми Стратегије заштите околиша/животне средине.

За више информација о пројекту пишите на:

Copyright BiH ESAP 2030+ – 2020