Preloader

ПРЕС

Почетна|Категорија: ПРЕС

Заштита здравља и животне средине кроз боље управљање хемикалијама у Босни и Херцеговини

Како би заштитили људско здравље, морамо осигурати сигурно коришћење хемикалија. БиХ ЕСАП 2030+, пројекат који има за циљ развити Стратегију заштите животне средине и Акциони план за Босну и Херцеговину,...

Повећавање способности друштва за бригу о животној средини – тежак, али важан задатак

Знате ли шта је управљање животном средином? Управљање животном средином је систематичан и сложен процес који осигурава да друштво са својим људима, индустријама и предузећима брине о животној средини у...

Биолошка разноликост – камен темељац нашег живота на планети Земљи

Све врсте, укључујући и људе, су међусобно повезане и ослањају се једне на друге да би преживјеле. Сваке године, 22. маја, обиљежава се Свјетски дан биолошке разноликости како би се...

Загађење буком – често занемарен проблем животне средине

Загађење буком све је већи проблем у цијелој Европи и многи људи можда нису свјесни утицаја буке. Да бисмо побољшали добробит и квалитету живота грађана/ки, морамо смањити загађење буком и...

Како одрживо управљати шумама у Босни и Херцеговини?

Босна и Херцеговина развија своју Стратегију и Акциони план заштите животне средине (БиХ ЕСАП 2030+ пројекат), са циљем унапређења животне средине и пружања помоћи напретку БиХ на путу ка чланству...

Ал Јазеера Балканс: Како ће ЕСАП помоћи БиХ у заштити околиша?

Босна и Херцеговина нема оквирни Закон о заштити животне средине на нивоу државе. За процес придруживања Европској унији мора провести реформе и ускладити домаће законе. Надлежности за ту област у...

БиХ ЕСАП 2030+ има за циљ унаприједити систем управљања отпадом у БиХ

Босна и Херцеговина (БиХ) се сусреће са многим изазовима, међу којим су одлагање отпада на нелегалне депоније, непостојање системског сакупљања, раздвајања и рециклаже отпада и ниска свијест јавности о важности...

Амбасадорица Шведске Јохана Стрoмквист (Johanna Strömquist): “Љубав према природи повезује грађане/ке у Шведској и Босни...

Прошле године је Босна и Херцеговина започела активности на припреми Стратегије и Акционог плана заштите животне средине (БиХ ЕСАП 2030+), инструмента за постизање одрживости животне средине. Овај документ ће на...

Плаво срце Европе требамо заштитити

Босна и Херцеговина је позната као плаво срце Европе због многобројних нетакнутих ријека и водотока. Ипак, систем управљања и заштиту вода потребно је унаприједити. БиХ тренутно развија Стратегију и Акциони...

Побољшање квалитета ваздуха и борба против климатских промјена важни су дијелови нове Стратегије заштите животне...

Проблеми везани за квалитет ваздуха, енергију и климатске промјене већ дуго утичу на БиХ. Прекомјерна потрошња фосилних горива увелико придоноси тим проблемима. Почетком ове године, БиХ је започела процес израде...

Newsletter

Пријавите се својом е-маил адресом

Подршка Босни и Херцеговини у припреми Стратегије заштите околиша/животне средине.

За више информација о пројекту пишите на:

Copyright BiH ESAP 2030+ – 2020