Preloader

Press

Početna|Kategorija: Press

Povećavanje sposobnosti društva za brigu o okolišu – težak, ali važan zadatak

Znate li šta je upravljanje okolišem? Upravljanje okolišem je sistematičan i složen proces koji osigurava da društvo sa svojim ljudima, industrijama i kompanijama brine o okolišu u smislu regulacije i...

Biološka raznolikost – kamen temeljac našeg života na planeti Zemlji

Sve vrste, uključujući i ljude, su međusobno povezane i oslanjaju se jedne na druge da bi preživjele. Svake godine, 22. maja, obilježava se Svjetski dan biološke raznolikosti kako bi se...

Zagađenje bukom – često zanemaren okolišni problem

Zagađenje bukom sve je veći problem u cijeloj Evropi i mnogi ljudi možda nisu svjesni utjecaja buke. Da bismo poboljšali dobrobit i kvalitetu života građana/ki, moramo smanjiti zagađenje bukom i...

Kako održivo upravljati šumama u Bosni i Hercegovini?

Bosna i Hercegovina razvija svoju Strategiju i Akcioni plan zaštite okoliša (BiH ESAP 2030+ projekat), sa ciljem unapređenja okoliša i pružanja pomoći napretku BiH na putu ka članstvu u Evropskoj...

Al Jazeera Balkans: Kako će ESAP pomoći BiH u zaštiti okoliša?

Bosna i Hercegovina nema okvirni Zakon o zaštiti okoliša na nivou države. Za proces pridruživanja Evropskoj uniji mora provesti reforme i uskladiti domaće zakone. Nadležnosti za tu oblast u BiH...

BiH ESAP 2030+ ima za cilj unaprijediti sistem upravljanja otpadom u BiH

Bosna i Hercegovina (BiH) se susreće sa mnogim izazovima, među kojim su odlaganje otpada na nelegalne deponije, nepostojanje sistemskog sakupljanja, razdvajanja i reciklaže otpada i niska svijest javnosti o važnosti...

Ambasadorica Švedske Johanna Strömquist: “Ljubav prema prirodi povezuje građane/ke u Švedskoj i Bosni i Hercegovini”

Prošle godine je Bosna i Hercegovina započela aktivnosti na pripremi Strategije i Akcionog plana zaštite okoliša (BiH ESAP 2030+), instrumenta za postizanje održivosti okoliša. Ovaj dokument će na dugoročnom planu,...

Plavo srce Evrope trebamo zaštititi

Bosna i Hercegovina je poznata kao plavo srce Evrope zbog mnogobrojnih netaknutih rijeka i vodotoka. Ipak, sistem upravljanja i zaštitu voda potrebno je unaprijediti. BiH trenutno razvija Strategiju i Akcioni...

Poboljšanje kvaliteta zraka i borba protiv klimatskih promjena važni su dijelovi nove Strategije zaštite okoliša...

Problemi vezani za kvalitet zraka, energiju i klimatske promjene već dugo utječu na BiH. Prekomjerna potrošnja fosilnih goriva uveliko pridonosi tim problemima. Početkom ove godine, BiH je započela proces izrade...

Invitations to tender for Strategic Environmental Assessment Consultants for the Development of The Environmental Strategy...

SEI is launching three calls for tenders within the “Development of the Environmental Strategy and Action Plan of Bosnia and Herzegovina” project. The purpose of these calls is to contract...

Newsletter

Prijavite se svojom e-mail adresom

Podrška Bosni i Hercegovini u pripremi Strategije zaštite okoliša/životne sredine.

Za više informacija o projektu pišite na:

Copyright BiH ESAP 2030+ – 2020