Preloader

Press

Početna|Kategorija: Press

Al Jazeera Balkans: Kako će ESAP pomoći BiH u zaštiti okoliša?

Bosna i Hercegovina nema okvirni Zakon o zaštiti okoliša na nivou države. Za proces pridruživanja Evropskoj uniji mora provesti reforme i uskladiti domaće zakone. Nadležnosti za tu oblast u BiH...

BiH ESAP 2030+ ima za cilj unaprijediti sistem upravljanja otpadom u BiH

Bosna i Hercegovina (BiH) se susreće sa mnogim izazovima, među kojim su odlaganje otpada na nelegalne deponije, nepostojanje sistemskog sakupljanja, razdvajanja i reciklaže otpada i niska svijest javnosti o važnosti...

Ambasadorica Švedske Johanna Strömquist: “Ljubav prema prirodi povezuje građane/ke u Švedskoj i Bosni i Hercegovini”

Prošle godine je Bosna i Hercegovina započela aktivnosti na pripremi Strategije i Akcionog plana zaštite okoliša (BiH ESAP 2030+), instrumenta za postizanje održivosti okoliša. Ovaj dokument će na dugoročnom planu,...

Plavo srce Evrope trebamo zaštititi

Bosna i Hercegovina je poznata kao plavo srce Evrope zbog mnogobrojnih netaknutih rijeka i vodotoka. Ipak, sistem upravljanja i zaštitu voda potrebno je unaprijediti. BiH trenutno razvija Strategiju i Akcioni...

Poboljšanje kvaliteta zraka i borba protiv klimatskih promjena važni su dijelovi nove Strategije zaštite okoliša...

Problemi vezani za kvalitet zraka, energiju i klimatske promjene već dugo utječu na BiH. Prekomjerna potrošnja fosilnih goriva uveliko pridonosi tim problemima. Početkom ove godine, BiH je započela proces izrade...

Invitations to tender for Strategic Environmental Assessment Consultants for the Development of The Environmental Strategy...

SEI is launching three calls for tenders within the “Development of the Environmental Strategy and Action Plan of Bosnia and Herzegovina” project. The purpose of these calls is to contract...

ESAP BiH 2030+: Zajedno do boljeg okoliša/životne sredine BiH

U Bosni i Hercegovini  započela je realizacija projekta izrade Strategije i Akcionog plana zaštite okoliša/životne sredine BiH za period do 2030. i dalje (ESAP BiH 2030+). ESAP BiH 2030+ predstavlja...

U Bosni i Hercegovini počela provedba projekta ESAP BiH 2030+

Bosna i Hercegovina (BiH) provodi pripreme za izradu Strategije zaštite okoliša/životne sredine i Akcionog plana za period do 2030. i dalje (ESAP-a BiH 2030+).  Dana 3. marta 2020. godine u...

Bosna i Hercegovina priprema Strategiju i Akcioni plan zaštite okoliša/životne sredine uz pomoć Švedske

Bosna i Hercegovina (BiH) priprema Strategiju i Akcioni plan zaštite okoliša/životne sredine za period do 2030. i dalje uz podršku Štokholmskog instituta za okoliš/životnu sredinu, Švedske ambasade u BiH i...

Ministri iz BiH se sastali sa ambasadorom, razgovarali o stanju okoliša/životne sredine

Ambasador Švedske u Bosni i Hercegovini se sastao sa nekoliko ministara iz Bosne i Hercegovine, gradonačelnikom Brčko distrikta BiH, ambasadorom Evropske unije u BiH i predstavnicima Štokholmskog instituta za okoliš/životnu...

Newsletter

Prijavite se svojom e-mail adresom

Podrška Bosni i Hercegovini u pripremi Strategije zaštite okoliša/životne sredine.

Za više informacija o projektu pišite na:

Copyright BiH ESAP 2030+ – 2020