Preloader

Press

Početna|Kategorija: Press

Zaštita zdravlja i okoliša kroz bolje upravljanje hemikalijama u Bosni i Hercegovini

Kako bismo zaštitili ljudsko zdravlje, moramo osigurati sigurnu upotrebu hemikalija. BiH ESAP 2030+, projekat koji ima za cilj razviti Strategiju zaštite okoliša i Akcioni plan za Bosnu i Hercegovinu, hemijsku...

Povećavanje sposobnosti društva za brigu o okolišu – težak, ali važan zadatak

Znate li šta je upravljanje okolišem? Upravljanje okolišem je sistematičan i složen proces koji osigurava da društvo sa svojim ljudima, industrijama i kompanijama brine o okolišu u smislu regulacije i...

Biološka raznolikost – kamen temeljac našeg života na planeti Zemlji

Sve vrste, uključujući i ljude, su međusobno povezane i oslanjaju se jedne na druge da bi preživjele. Svake godine, 22. maja, obilježava se Svjetski dan biološke raznolikosti kako bi se...

Zagađenje bukom – često zanemaren okolišni problem

Zagađenje bukom sve je veći problem u cijeloj Evropi i mnogi ljudi možda nisu svjesni utjecaja buke. Da bismo poboljšali dobrobit i kvalitetu života građana/ki, moramo smanjiti zagađenje bukom i...

Kako održivo upravljati šumama u Bosni i Hercegovini?

Bosna i Hercegovina razvija svoju Strategiju i Akcioni plan zaštite okoliša (BiH ESAP 2030+ projekat), sa ciljem unapređenja okoliša i pružanja pomoći napretku BiH na putu ka članstvu u Evropskoj...

Al Jazeera Balkans: Kako će ESAP pomoći BiH u zaštiti okoliša?

Bosna i Hercegovina nema okvirni Zakon o zaštiti okoliša na nivou države. Za proces pridruživanja Evropskoj uniji mora provesti reforme i uskladiti domaće zakone. Nadležnosti za tu oblast u BiH...

BiH ESAP 2030+ ima za cilj unaprijediti sistem upravljanja otpadom u BiH

Bosna i Hercegovina (BiH) se susreće sa mnogim izazovima, među kojim su odlaganje otpada na nelegalne deponije, nepostojanje sistemskog sakupljanja, razdvajanja i reciklaže otpada i niska svijest javnosti o važnosti...

Ambasadorica Švedske Johanna Strömquist: “Ljubav prema prirodi povezuje građane/ke u Švedskoj i Bosni i Hercegovini”

Prošle godine je Bosna i Hercegovina započela aktivnosti na pripremi Strategije i Akcionog plana zaštite okoliša (BiH ESAP 2030+), instrumenta za postizanje održivosti okoliša. Ovaj dokument će na dugoročnom planu,...

Plavo srce Evrope trebamo zaštititi

Bosna i Hercegovina je poznata kao plavo srce Evrope zbog mnogobrojnih netaknutih rijeka i vodotoka. Ipak, sistem upravljanja i zaštitu voda potrebno je unaprijediti. BiH trenutno razvija Strategiju i Akcioni...

Poboljšanje kvaliteta zraka i borba protiv klimatskih promjena važni su dijelovi nove Strategije zaštite okoliša...

Problemi vezani za kvalitet zraka, energiju i klimatske promjene već dugo utječu na BiH. Prekomjerna potrošnja fosilnih goriva uveliko pridonosi tim problemima. Početkom ove godine, BiH je započela proces izrade...

Newsletter

Prijavite se svojom e-mail adresom

Podrška Bosni i Hercegovini u pripremi Strategije zaštite okoliša/životne sredine.

Za više informacija o projektu pišite na:

Copyright BiH ESAP 2030+ – 2020