Preloader

e-konsultacije

Početna|e-konsultacije

Prijavite se sad, učestvujte kasnije! 

Poštovani korisnici, obavještavamo vas da će funkcija za e-konsultacije biti na raspolaganju početkom 2022. godine. Međutim, prijaviti se možete odmah, a tim projekta ESAP BiH 2030+ će vam dostavljati nove informacije putem e-pošte.

Ako se želite uključiti odmah i staviti na raspolaganje vaše znanje i iskustvo, kontaktirajte nas na info@esap.ba.

O procesu e-konsultacija za izradu ESAP-a 

Cilj je da proces izrade strategije i akcionog plana okoliša za Bosnu i Hercegovinu bude transparentan i ohrabri angažman pružanjem mogućnosti dostavljanja prijedloga i preporuka svim zainteresiranim stranama. E-konsultacije za izradu ESAP-a namijenjene su za sve zainteresirane strane, uključujući građane BiH, koje žele dostaviti svoja mišljenja i komentare o nacrtu dokumenta ESAP. Proces e-konsultacija će biti otvoren u fazi provedbe Strateške procjene utjecaja na okoliš (SPUO) za ESAP. Više informacije o SPUO potražite na ovom linku. Prilikom provođenja SPUO, ESAP će biti u formi nacrta i bit će stavljen na javni uvid. Također treba naglasiti da je u proces izrade nacrta dokumenta uključen veći broj zainteresiranih strana iz svih segmenata društva.

Za prijavu i korištenje platforme za e-konsultacije, kliknite na funkciju Contribute ispod, na bilo kojem nivou aktivnosti projekta, prijavite se i uključite u projekat za izradu ESAP-a.

Hvala vam!

 

Bosnia i Hercegovina ESAP

Doprinesi

Federacija Bosne i Hercegovine ESAP

Doprinesi

Republika Srpska ESAP

Doprinesi

Brčko Distrikt BiH ESAP

Doprinesi

Newsletter

Prijavite se svojom e-mail adresom

Podrška Bosni i Hercegovini u pripremi Strategije zaštite okoliša/životne sredine.

Za više informacija o projektu pišite na:

Copyright BiH ESAP 2030+ – 2020