Preloader

e-konsultacije

Početna|e-konsultacije

Prijavite se sada, a svoj doprinos dajte kasnije!

Poštovani korisniče, obavještavamo Vas da je prvi ciklus e-konsultacija planiran za rano proljeće 2021. godine. BiH ESAP 2030+ tim će Vas blagovremeno informisati o ovom procesu putem e-maila. 

O e-konsultacijama

Cilj je da proces pripreme ESAP-a BiH bude transparentan i omogući angažovanje različitih strana, kako bi se svim zainteresovanim stranama pružila prilika da dostave svoje prijedloge za unapređenje procesa. Alat za e-konsultacije namijenjen je za sve relevantne aktere koji su spremni da se aktivno uključe u proces izrade ESAP-a BiH i sastavnih dijelova istog.

Za registraciju i korištenje e-consultation platforme, kliknite ispod na Doprinesi, na bilo kojem od nivoa djelovanja projekta, registrujte se i aktivno se uključite u projekat BIH ESAP.

Unaprijed se zahvaljujemo na Vašem doprinosu razvoja projekta BIH ESAP!

Bosnia i Hercegovina ESAP

Doprinesi

Federacija Bosne i Hercegovine ESAP

Doprinesi

Republika Srpska ESAP

Doprinesi

Brčko Distrikt BiH ESAP

Doprinesi

Newsletter

Prijavite se svojom e-mail adresom

Podrška Bosni i Hercegovini u pripremi Strategije zaštite okoliša/životne sredine.

Za više informacija o projektu pišite na:

Copyright BiH ESAP 2030+ – 2020