Preloader

e-konsultacije

Početna|e-konsultacije

Cilj je da proces pripreme ESAP-a BiH bude transparentan i omogući angažovanje različitih strana, kako bi se svim zainteresovanim stranama pružila prilika da dostave svoje prijedloge za unapređenje procesa. Alat za e-konsultacije namijenjen je za sve relevantne aktere koji su spremni da se aktivno uključe u proces izrade ESAP-a BiH i sastavnih dijelova istog.

Za registraciju i korištenje e-consultation platforme, kliknite ispod na Doprinesi, na bilo kojem od nivoa djelovanja projekta, registrujte se i aktivno se uključite u projekat BIH ESAP.

Unaprijed se zahvaljujemo na Vašem doprinosu razvoja projekta BIH ESAP!

Bosnia i Hercegovina ESAP

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit quisque sollicitudin, sem id imperdiet varius.

Doprinesi

Federacija Bosne i Hercegovine ESAP

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit quisque sollicitudin, sem id imperdiet varius.

Doprinesi

Republika Srpska ESAP

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit quisque sollicitudin, sem id imperdiet varius. Lorem ipsum dolor

Doprinesi

Brčko Distrikt BiH ESAP

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit quisque sollicitudin, sem id imperdiet varius. Lorem ipsum dolor

Doprinesi

Newsletter

Prijavite se svojom e-mail adresom

Podrška Bosni i Hercegovini u pripremi Strategije zaštite okoliša/životne sredine.

Za više informacija o projektu pišite na:

Copyright BiH ESAP 2030+ – 2020