Preloader

Događaji

Početna|Događaj
Datum Naziv događaja Lokacija Status
21.02.2023. BiH ESAP 2030+ final event Sarajevo prošli
09.12.2022. Sixth Steering Board meeting Online prošli
21.10.2022. Prikazivanje BiH ESAP 2030+ filma Sarajevo prošli
22.09.2022. Sedmi sastanak Upravljačkog odbora – nivo BiH Sarajevo prošli
22.07.2022. Javna rasprava – Republika Srpska Banja Luka prošli
06.07.2022. Javna rasprava – Brčko distrikt BiH Brčko prošli
28.06.2022. Peti sastanak Upravnog odbora Stockholm prošli
23.05.2022. Šesti sastanak Upravljačkog odbora – BiH nivo Sarajevo prošli
17.05.2022. Šesti sastanak Upravljačkog odbora – BD BiH nivo Brčko prošli
10.05.2022. Sedmi sastanak Upravljačkog odbora – RS nivo Banja Luka prošli

Newsletter

Prijavite se svojom e-mail adresom

Podrška Bosni i Hercegovini u pripremi Strategije zaštite okoliša/životne sredine.

Za više informacija o projektu pišite na:

Copyright BiH ESAP 2030+ – 2020