Preloader

Događaji

Početna|Događaj
Datum Naziv događaja Lokacija Status Dodatne informacije
06.11.2020. Drugi krug sastanaka radnih grupa za nivo Brčko distrikta BiH Brčko nadolazeći
05.11.2020. Drugi krug sastanaka radnih grupa za nivo Brčko distrikta BiH Brčko nadolazeći
03.11.2020. Prvi krug sastanaka radnih grupa za nivo Republike Srpske Banja Luka nadolazeći
02.11.2020. Drugi krug sastanaka radnih grupa za nivo Republike Srpske Banja Luka nadolazeći
29.10.2020. Drugi krug sastanaka radnih grupa za nivo Federacije BiH Sarajevo nadolazeći
28.10.2020. Drugi krug sastanaka radnih grupa za nivo Federacije BiH Sarajevo nadolazeći
27.10.2020. Drugi krug sastanaka radnih grupa za nivo BiH Sarajevo nadolazeći
26.10.2020. Drugi krug sastanaka radnih grupa za nivo BiH Sarajevo nadolazeći
09.10.2020. Prvi krug sastanka radnih grupa za nivo Brčko distrikt BiH Brčko prošli
08.10.2020. Prvi krug sastanaka radnih grupa za nivo Brčko distrikta BiH Brčko prošli

Newsletter

Prijavite se svojom e-mail adresom

Podrška Bosni i Hercegovini u pripremi Strategije zaštite okoliša/životne sredine.

Za više informacija o projektu pišite na:

Copyright BiH ESAP 2030+ – 2020