Preloader

Događaji

Početna|Događaj
Datum Naziv događaja Lokacija Status
28.04.2022. Sixth Policy Group meeting – FBiH level Sarajevo prošli
27.04.2022. Sixth WG meeting – Day 2 Online, Online prošli
26.04.2022. Sixth WG meeting – Day 1 Online, Online prošli
28.03.2022. Četvrti sastanak Upravnog odbora Online, Online prošli
10.03.2022. Peti sastanak Upravljačkog odbora – nivo BD BiH Brčko, Brčko, Brčko prošli
09.03.2022. Šesti sastanak Upravljačkog odbora – nivo Republike Srpske Banja Luka, Banja Luka prošli
03.03.2022. Peti sastanak Upravljačkog odbora – nivo FBiH Banja Luka, Banja Luka prošli
02.03.2022. Peti sastanak Upravljačkog odbora – BiH nivo Sarajevo, Sarajevo prošli
26.11.2021. Četvrti sastanak Upravljačkog odbora – nivo BD BiH Sarajevo, Sarajevo prošli
24.11.2021. Peti sastanak Upravljačkog odbora – nivo RS Sarajevo, Sarajevo prošli

Newsletter

Prijavite se svojom e-mail adresom

Podrška Bosni i Hercegovini u pripremi Strategije zaštite okoliša/životne sredine.

Za više informacija o projektu pišite na:

Copyright BiH ESAP 2030+ – 2020