Preloader

Događaji

Početna|Događaj
Datum Naziv događaja Lokacija Status
06.07.2022. Javna rasprava – Republika Srpska Banja Luka prošli
06.07.2022. Javna rasprava – Brčko distrikt BiH Brčko prošli
28.06.2022. Peti sastanak Upravnog odbora Stockholm prošli
23.05.2022. Šesti sastanak Upravljačkog odbora – BiH nivo Sarajevo prošli
17.05.2022. Šesti sastanak Upravljačkog odbora – BD BiH nivo Brčko prošli
10.05.2022. Sedmi sastanak Upravljačkog odbora – RS nivo Banja Luka prošli
10.05.2022. Šesti sastanak Upravljačkog odbora – FBiH nivo Sarajevo prošli
27.04.2022. Šesti sastanak radnih grupa- Dan 2 Online prošli
26.04.2022. Šesti sastanak radnih grupa – Dan 1 Online prošli
28.03.2022. Četvrti sastanak Upravnog odbora Brčko prošli

Newsletter

Prijavite se svojom e-mail adresom

Podrška Bosni i Hercegovini u pripremi Strategije zaštite okoliša/životne sredine.

Za više informacija o projektu pišite na:

Copyright BiH ESAP 2030+ – 2020