Preloader

Događaji

Početna|Događaj
Datum Naziv događaja Lokacija Status
15.12.2020. Second BiH ESAP 2030+ Steering Board Meeting Sarajevo prošli
10.12.2020. Treći sastanak Upravljačkog odbora Republike Srpske Banja Luka prošli
04.12.2020. Drugi sastanak Upravljačkog odbora Brčko distrikta BiH Brčko prošli
27.11.2020. Drugi sastanak Upravljačkog odbora Federacije BiH Sarajevo prošli
24.11.2020. Drugi sastanak Upravljačkog odbora BiH Sarajevo prošli
20.11.2020. Drugi krug sastanaka radnih grupa za nivo Republike Srpske Banja Luka prošli
19.11.2020. Drugi krug sastanaka radnih grupa za nivo Republike Srpske Banja Luka prošli
06.11.2020. Drugi krug sastanaka radnih grupa za nivo Brčko distrikta BiH Brčko prošli
05.11.2020. Drugi krug sastanaka radnih grupa za nivo Brčko distrikta BiH Brčko prošli
30.10.2020. Drugi sastanak Upravljačkog odbora Republike Srpske Banja Luka prošli

Newsletter

Prijavite se svojom e-mail adresom

Podrška Bosni i Hercegovini u pripremi Strategije zaštite okoliša/životne sredine.

Za više informacija o projektu pišite na:

Copyright BiH ESAP 2030+ – 2020