Preloader

Događaji

Početna|Događaj
Datum Naziv događaja Lokacija Status
31.05.2021. Četvrti krug sastanaka radnih grupa za nivo BD – drugi dio Brčko nadolazeći
28.05.2021. Četvrti krug sastanaka radnih grupa za nivo BD – prvi dio Brčko nadolazeći
27.05.2021. Četvrti krug sastanaka radnih grupa za nivo RS – četvrti dio Banja Luka nadolazeći
26.05.2021. Četvrti krug sastanaka radnih grupa za nivo RS – treći dio Banja Luka nadolazeći
25.05.2021. Četvrti krug sastanaka radnih grupa za nivo RS – drugi dio Banja Luka nadolazeći
24.05.2021. Četvrti krug sastanaka radnih grupa za nivo RS – prvi dio Banja Luka nadolazeći
20.05.2021. Četvrti krug sastanaka radnih grupa za nivo FBiH – četvrti dio Sarajevo nadolazeći
19.05.2021. Četvrti krug sastanaka radnih grupa za nivo FBiH – treći dio Sarajevo nadolazeći
18.05.2021. Četvrti krug sastanaka radnih grupa za nivo FBiH – drugi dio Sarajevo nadolazeći
17.05.2021. Četvrti krug sastanaka radnih grupa za nivo FBiH – prvi dio Sarajevo nadolazeći

Newsletter

Prijavite se svojom e-mail adresom

Podrška Bosni i Hercegovini u pripremi Strategije zaštite okoliša/životne sredine.

Za više informacija o projektu pišite na:

Copyright BiH ESAP 2030+ – 2020