Preloader

Događaji

Početna|Događaj
Datum Naziv događaja Lokacija Status
05.07.2021. Third policy group meeting – BD BiH level Brčko nadolazeći
02.07.2021. Third policy group meeting – FBiH level Sarajevo nadolazeći
29.06.2021. Četvrti sastanak Upravljačkog odbora – nivo Republike Srpske Banja Luka nadolazeći
15.06.2021. Treći sastanak Upravljačkog odbora – nivo Bosne i Hercegovine Sarajevo nadolazeći
31.05.2021. Fourth Cycle of WG meetings for the BD BiH level – part 2 Brčko prošli
28.05.2021. Fourth Cycle of WG meetings for the BD BiH level – part 1 Brčko prošli
27.05.2021. Fourth Cycle of WG meetings for the RS level – part 4 Banja Luka prošli
26.05.2021. Fourth Cycle of WG meetings for the RS level – part 3 Banja Luka prošli
25.05.2021. Fourth Cycle of WG meetings for the RS level – part 2 Banja Luka prošli
24.05.2021. Fourth Cycle of WG meetings for the RS level – part 1 Banja Luka prošli

Newsletter

Prijavite se svojom e-mail adresom

Podrška Bosni i Hercegovini u pripremi Strategije zaštite okoliša/životne sredine.

Za više informacija o projektu pišite na:

Copyright BiH ESAP 2030+ – 2020