Preloader

Hutovo Blato

Park prirode

Sutjeska

Nacionalni park

Sarajevo

Glavni grad

Rijeka Una

Vodopad

O projektu

ESAP 2030+
Strategija i Akcioni plan zaštite okoliša/životne sredine

Štokholmski institut za okoliš (SEI) podržava Bosnu i Hercegovinu u pripremi Strategije zaštite okoliša/životne sredine.

Projekat BiH ESAP 2030+ će osigurati okvir za dugoročno planiranje, što će omogućiti usklađene okolišne prakse i mjere u cijeloj BiH. Radi se o ključnom instrumentu koji će nadležnim institucijama pomoći u postizanju održivosti okoliša i unapređenju zdravlja i dobrobiti sadašnjih i budućih generacija građana u cijeloj BiH.

Ciljevi projekta

Planirane aktivnosti

Novosti

Novosti
i događaji

Plavo srce Evrope trebamo zaštititi

Bosna i Hercegovina je poznata kao plavo srce Evrope zbog mnogobrojnih netaknutih rijeka i vodotoka. Ipak, sistem upravljanja i zaštitu voda potrebno

Nastavljamo sa našim aktivnostima! Održan drugi krug sastanaka radnih grupa

Drugi krug sastanaka radnih grupa projekta za izradu ESAP-a BiH 2030+, od ukupno šest planiranih, održan je krajem oktobra i tokom mjeseca

Poboljšanje kvaliteta zraka i borba protiv klimatskih promjena važni su dijelovi nove Strategije zaštite okoliša BiH

Problemi vezani za kvalitet zraka, energiju i klimatske promjene već dugo utječu na BiH. Prekomjerna potrošnja fosilnih goriva uveliko pridonosi tim problemima.

Šta su tehnike inkluzivnog moderiranja?

U Projekat ESAP BiH 2030+ su inkorporirane perspektive rodne ravnopravnosti, društvene jednakosti i siromaštva (GESEP, eng. Gender Equality, Social Equity and Poverty),

Sastankom na nivou Brčko Distrikta BiH završen prvi krug sastanka radnih grupa

Uvodna sesija Prvi krug sastanka radnih grupa projekta BiH ESAP 2030+ za nivoe Bosne i Hercegovine (BiH), Federacije BiH (FBiH), Republike Srpske

Republika Srpska organizirala prvi krug sastanaka RG za izradu ESAP-a 2030+

Rijeka Una. Foto: Milan Maksović, Getty Prvi krug sastanaka tematskih radnih grupa za Republiku Srpsku zakazan je za

Newsletter

Prijavite se svojom e-mail adresom

Podrška Bosni i Hercegovini u pripremi Strategije zaštite okoliša/životne sredine.

Za više informacija o projektu pišite na:

Copyright BiH ESAP 2030+ – 2020