Integracija pitanja društvene jednakosti u kreiranje politike okoliša: Primjer Strategije i Akcijskog plana okoliša Bosne i Hercegovine

Autorice: Claudia Strambo, Saša Solujić
Izvještaj SEI-a
Juni 2023. godine

Ključne poruke

U izvještaju je opisan pristup koji je korišten za integraciju pitanja rodne ravnopravnosti, društvene jednakosti i siromaštva (GESEP – eng. Gender Equality, Social Equity, and Poverty) u projektu za izradu Strategije i Akcijskog plana okoliša Bosne i Hercegovine. Uz to su predstavljeni ciljevi integracije GESEP-a, kao i najvažniji koraci u tom pravcu. U izvještaju su izdvojeni i rezultati projekta vezani za GESEP, kao i nekoliko najvažnijih preporuka pripremljenih na osnovu iskustava iz projekta, a to su: U procesu integracije pitanja GESEP-a treba najprije formulirati ambicije s tim u vezi; Važno je izdvojiti sredstva u iznosu dovoljnom za ostvarivanje ciljeva integracije perspektiva GESEP-a; Treba biti spreman na mogući otpor integraciji perspektiva GESEP-a u politiku okoliša. U izvještaju je također naglašena potreba za boljim pristupom razvrstanim podacima i primjerima najboljih praksi, kao i potreba da se aktivnosti projekta koriste kao platforma na kojoj marginalizirane grupe mogu slobodno iznijeti svoje probleme, potrebe i prijedloge.

Pročitajte OVDJE.