Preloader

Prijavite kršenje zakona

Početna|Prijavite kršenje zakona

Organizacija koja provodi Projekat za izradu ESAP-a BiH 2030+, Štokholmski institut za okoliš/životnu sredinu, odlučna je da suzbije i zaustavi svaku vrstu nedoličnog ponašanja do kojeg bi moglo doći unutar organizacije. Nedolično ponašanje uključuje korupciju, mito, krivična djela u bankarskom poslovanju ili sa finansijskim elementom, teška krivična djela protiv okoliša/životne sredine, teške slučajeve diskriminacije u pogledu sigurnosti na radnom mjestu, seksualno uznemiravanje, sukobe interesa i druge vrste neetičkog ponašanja.

Energično podstičemo sve osobe koje na neki način rade sa nama, kao što su zaposlenici, izvođači radova, partneri i drugi akteri, da bez odlaganja prijave svako eventualno nedolično ponašanje do kojeg dođe. Važno nam je da primimo informacije u najkraćem mogućem roku kako bismo mogli odmah djelovati.

Da biste prijavili nedolično ponašanje možete slijediti Proceduru SEI-a za prijavu nedoličnog ponašanja. Ova procedura vam garantuje anonimnost tokom cijelog postupka.

Druga mogućnost je da to uradite u skladu sa Procedurom Sida-e za prijavu slučajeva prevare i korupcije. Sida ne može garantovati anonimnost, ali svoj identitet možete zaštiti korištenjem e-mail adrese koja ne može biti povezana sa osobom koja šalje prijavu i uklanjanjem potpisa koji se nalazi na vašem nalogu za elektronsku poštu.

Newsletter

Prijavite se svojom e-mail adresom

Podrška Bosni i Hercegovini u pripremi Strategije zaštite okoliša/životne sredine.

Za više informacija o projektu pišite na:

Copyright BiH ESAP 2030+ – 2020