Preloader

Tim

Članovi/-ice Upravnog odbora i koordinatori/-ice ispred nadležnih institucija

 • Staša Košarac, ministar, član UO, BiH, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
 • Mirza Hujić, pomoćnik ministra, koordinator za BiH, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
 • Senad Oprašić, šef Odjela za zaštitu okoliša, koordinator za BiH, Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH
 • Edita Đapo, ministrica, član UO, FBiH, Federalno ministarstvo okoliša i turizma FBiH
 • Mehmed Cero, pomoćnik ministrice u Sektoru za okoliš, koordinator za FBiH, Federalno ministarstvo okoliša i turizma FBiH
 • Srebrenka Golić, ministrica, član UO, RS, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS
 • Svjetlana Radusin, pomoćnica ministrice, koordinatorica za RS, Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju RS
 • Miloš Jokić, pomoćnik Ministra za koordinaciju projekata, razvoj i evropske integracije Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske
 • Edin Zaimović, šef odjeljenja, član UO, BD BiH, Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove, Brčko distrikt BiH
 • Nada Ljubojević, viša stručna saradnica, koordinatorica za BD BiH, Odjeljenje za prostorno planiranje i imovinsko pravne poslove, Brčko distrikt BiH
 • Torgny Svenungsson, direktor Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju u BiH, (posmatraci).
 • Gilles Rebattet, šef Odjeljenja za ekonomski razvoj, prirodne resurse, infrastrukturu Delegacije EU u BiH, (posmatraci).

Stručnjaci na projektu

Selma Čengić (Vodni resursi)

Svjetlana Lolić (Vodni resursi)

Irem Silajdžić (Upravljanje otpadom)

Dražen Bjelić (Upravljanje otpadom)

Milan Mataruga (Biodiverzitet i zaštita prirode)

Senka Barudanović (Biodiverzitet i zaštita prirode)

Azrudin Husika (Kvalitet zraka/vazduha, klimatske promjene i energetika)

Goran Trbić (Kvalitet zraka/vazduha, klimatske promjene i energetika)

Borislav Malinović (Hemijska bezbjednost i buka)

Melina Džajić Valjevac (Hemijska bezbjednost i buka)

Sanda Midžić Kurtagić (Upravljanje resursima – održivo upravljanje resursima)

Mihajlo Marković (Upravljanje resursima – održivo upravljanje resursima)

Maja Maretić Tiro (Upravljanje okolišem/životnom sredinom)

Tim za realizaciju

 • Bernardas Padegimas, voditelj projekta, SEI
 • Aaron Atteridge, glavni stručnjak, SEI
 • Dr. Kaja Peterson, naučna savjetnica, SEI
 • Claudia Strambo, naučna savjetnica, SEI
 • Dr. Biljana Macura, naučna savjetnica, SEI
 • Sanjin Avdić, projektni koordinator, SEI
 • Anneli Sundin, službenica za komunikaciju, SEI
 • Dr. Lisa Segnestamstručnjakinja za ravnopravnost spolova, socijalnu jednakost i pitanja siromaštva, SEI
 • Anna Ioannou, službenica za monitoring, evaluaciju i učenje, SEI

Tehnička podrška i organizacija sastanaka i događaja

Fethi Silajdžić, projektni menadžer, Lokalni partner: Konzorcij Enova d.o.o. Sarajevo i Centar za energiju, okolinu i resurse – CENER 21

Nadira Berbić, ekspertica za saradnju sa zajednicom, Lokalni partner: Konzorcij Enova d.o.o. Sarajevo i Centar za energiju, okolinu i resurse – CENER 21

Lejla Softić, ekspertica za odnose sa javnošću, Lokalni partner: Konzorcij Enova d.o.o. Sarajevo i Centar za energiju, okolinu i resurse – CENER 21

Belma Jahović, ekspertica za pitanja jednakosti spolova, društvene jednakosti i siromaštva, Lokalni partner: Konzorcij Enova d.o.o. Sarajevo i Centar za energiju, okolinu i resurse – CENER 21

Newsletter

Prijavite se svojom e-mail adresom

Podrška Bosni i Hercegovini u pripremi Strategije zaštite okoliša/životne sredine.

Za više informacija o projektu pišite na:

Copyright BiH ESAP 2030+ – 2020