Preloader

Тим

Чланови/ице Управног одбора (УО) и координатори/ице испред надлежних органа

 • Сташа Кошарац, министар, члан УО, БиХ, Министарство вањске трговине и економских односа БиХ
 • Мирза Хујић, помоћник министра, координатор за БиХ, Министарство вањске трговине и економских односа БиХ
 • Сенад Опрашић, шеф Одjела за заштиту околиша, координатор за БиХ, Министарство вањске трговине и економских односа БиХ
 • Едита Ђапо, министрица, члан УО, ФБиХ, Федерално министарство околиша и туризма ФБиХ
 • Мехмед Церо, помоћник министрицe у Сектору за околиш, координатор за ФБиХ, Федерално министарство околиша и туризма ФБиХ
 • Сребренка Голић, министрица, члан УО, РС, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС
 • Свјетлана Радусин, помоћница министрицe, координаторица за РС, Министарство за просторно уређење, грађевинарство и екологију РС
 • Милош Јокић, помоћник Министра за координацију пројеката, развој и европске интеграције Министарства за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске
 • Оливера Драгутиновић, шефица одjељења, члан УО, БД БиХ, Одjељење за просторно планирање и имовинско правне послове, Брчко дистрикт
 • Нада Љубојевић, виша стручна сарадница, координаторица за БД БиХ, Заштита животне средине у оквиру Одjељења за просторно планирање и имовинско правне послове, Брчко дистрикт Босне и Херцеговине
 • Торгнy Свенунгссон (Torgny Svenungsson), директор Шведске агенције за међународни развој и сарадњу у БиХ (посматрачи).
 • Гиллес Ребаттет (Gilles Rebattet), шеф Секције операција за економски развој, природне ресурсе, инфраструктуру Делегације ЕУ у БиХ, (посматрачи).

Cтручњаци на пројекту

Свјетлана Лолић (Водни ресурси)

Селма Ченгић (Водни ресурси)

Ирем Силајџић (Управљање отпадом)

Дражен Бјелић (Управљање отпадом)

Милан Матаруга (Биодиверзитет и заштита природе)

Сенка Барудановић (Биодиверзитет и заштита природе)

Азрудин Хусика (Квалитет зрака/ваздуха, климатске промјене и енергетика)

Горан Трбић (Квалитет зрака/ваздуха, климатске промјене и енергетика)

Борислав Малиновић (Хемијска безбједност и бука)

Мелина Джајић Ваљевац (Хемијска безбједност и бука)

Санда Миџић Куртагић (Управљање ресурсима – одрживо управљање ресурсима)

Михајло Марковић (Управљање ресурсима – одрживо управљање ресурсима)

Маја Маретић Тиро (Управљање околишем/животном средином)

Тим за реализацију

Бернардас Падегимас (Bernardas Padegimas), водитељ пројекта, СЕИ

Арон Еteриџ (Aaron Atteridge), главни стручњак, СЕИ

Др. Каја Петерсон (Dr. Kaja Peterson), научна савјетница, СЕИ

Клаудиа Cтрамбо (Claudia Strambo), научна савјетница, СЕИ

Др. Биљана Мацура, научна савјетница, СЕИ

Сањин Авдић, пројектни координатор, СЕИ

Анели Сундин (Anneli Sundin), службеница за комуникацијe, СЕИ

Др. Лиса Сегнестам (Lisa Segnestam), стручњакиња за равноправност сполова, социјалну једнакост и питањe сиромаштва

Анна Иоанноу (Anna Ioannou), cлужбеница за мониторинг, евалуацију и учење.

Техничка подршка и организација састанака и догађаја

 • Фетхи Силајџић, пројектни менаџер, Локални партнер: Конзорциј Енова д.о.о. Сарајево и Центар за енергију, околину и ресурсе – ЦЕНЕР 21
 • Надира Бербић, експертица за сарадњу са заједницом, Локални партнер: Конзорциј Енова д.о.о. Сарајево и Центар за енергију, околину и ресурсе – ЦЕНЕР 21

 • Лејла Софтић, експертица за односе са јавношћу, Локални партнер: Конзорциј Енова д.о.о. Сарајево и Центар за енергију, околину и ресурсе – ЦЕНЕР 21

 • Белма Јаховић, експертица за питања једнакости сполова, друштвене једнакости и сиромаштва, Локални партнер: Конзорциј Енова д.о.о. Сарајево и Центар за енергију, околину и ресурсе – ЦЕНЕР 21

Newsletter

Пријавите се својом е-маил адресом

Подршка Босни и Херцеговини у припреми Стратегије заштите околиша/животне средине.

За више информација о пројекту пишите на:

Copyright BiH ESAP 2030+ – 2020