Preloader

Новости

Почетна|Категорија: Новости

Стратешка процјена утицаја на животну средину – више од самог документа

Босна и Херцеговина (БиХ) тренутно припрема нову Стратегију и акциони план животне средине (ЕСАП БиХ 2030+). Стратешка процјена утицаја на животну средину (стратешка процјена) је битан дио овог процеса, будући...

Разумијевање друштвених посљедица кључно за хемијску безбједност

У Босни и Херцеговини (БиХ) је изложеност штетним хемикалијама један од ризика из животне средине који су нарочито опасни за здравље људи. Међутим, веома је важно напоменути да изложеност хемикалијама...

Нико не треба да буде изостављен из система управљања отпадом – случај Босне и Херцеговина

Отпад је један од највећих изазова у заштити животне средине у Босни и Херцеговини (БиХ). Иако је у протеклој деценији забиљежен напредак у пружању јавних услуга, овај сегмент још увијек...

Завршен ћетврти круг састанака Управљачких одбора и Управног одбора

БиХ EСAП 2030+ наставља напредовати брзим кораком – након врло интензивног периода одржавања 4. круга састанака радних група, садашњи Акциони план EСAП садржи идентификоване кључне изазове и спецификацију оперативних циљева...

БиХ ЕСАП 2030+ представљен на Технолошком факултету Универзитета у Бања Луци

Мелина Џајић Ваљевац и Борислав Малиновић, стручњаци пројекта БиХ ЕСАП 2030+ за тематску област хемијска сигурност и бука, учествовали су крајем јуна 2021. године на семинару организованом од стране Технолошког...

У току израда Стратегије и Акционог плана заштите животне средине за Републику Српску, Босну и...

Министрица за просторно уређење, грађевинарство и екологију Републике Српске, Сребренка Голић, учествовала је на трећем састанку Управног одбора БиХ ЕСАП 2030+, пројекта који има за циљ израду Стратегије и Акционог...

Изазов и могућности престанка коришћења угља у Босни и Херцеговини

Дана 10. јуна се на онлајн скупу окупило више од стотину особа из различитих сегмената живота и различитих звања како би слушали и расправљали о садашњем и будућем постепеном престанку...

Завршен четврти циклус састанака – Перспективе чланова/ца радних група и наредни кораци

У априлу 2021. године смо објавили чланак у којем смо представили неке од многих стручњака/киња који дају допринос изради стратегије и акционог плана животне средине за Босну и Херцеговину (БиХ...

Коментар на Извјештај о утврђивању обима спровођења СПУО на нивоу Брчко Дистрикта

Коментар на Извјештај о утврђивању обима спровођења Стратешке процјене утицаја на околиш на нивоу Брчко Дистрикта БиХ Паралелно с процесом израде Стратегије заштите животне средине и Акционог плана БиХ (БиХ...

Зачарани круг: загађеност ваздуха, енергетско сиромаштво и неједнакост у Босни и Херцеговини

Питања животне средине су дубоко испреплетена са перспективом родне равноправности, друштвене једнакости и сиромаштва. Ово је веома битно у погледу загађености ваздуха у Босни и Херцеговини, гдје енергетско сиромаштво продубљује...

Newsletter

Пријавите се својом е-маил адресом

Подршка Босни и Херцеговини у припреми Стратегије заштите околиша/животне средине.

За више информација о пројекту пишите на:

Copyright BiH ESAP 2030+ – 2020