Стратегија заштите животне средине Републике Српске је усвојена Одлуком о усвајању 17.11.2022. године током 195. сједнице Владе Републике Српске. Усвојени документ је саставни дио Стратегије животне средине Босне и Херцеговине – БиХ ЕSAP.

Овај документ обухвата седам тематских области: Управљање водама; Управљање отпадом; Биодиверзитет и заштиту природе; Квалитет ваздуха, климатске промјене и енергија; Хемијску безбједност и буку; Одрживо управљање ресурсима; као и Управљање животном средином.

За сваку од тематских области, Стратегија заштите животне средине Републике Српске утврдила је мјере и приоритете с циљем унапређења стања околиша, ублажавања утјецаја климатских промјена и јачања отпорности на исте, боље усаглашености прописа са прописима ЕУ и међународним споразумима у области околиша, ефикасније управљање сектором околиша у БиХ, осигурања бољих јавних услуга у области околиша, а интегрирана су и питања равноправности полова, друштвене једнакости и сиромаштва. Стратегија нуди и индикативне финансијске оквира за имплементацију мјера.

Прочитајте и чланак о усвајању Стратегије на страници Владе Републике Српске: https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/media/vijesti/Pages/odrzana-195-sjednica-vlade-rs.aspx