Strategija zaštite životne sredine Republike Srpske je usvojena Odlukom o usvajanju 17.11.2022. godine tokom 195. sjednice Vlade Republike Srpske. Usvojeni dokument je sastavni dio Strategije okoliša Bosne i Hercegovine – BiH ESAP.

Ovaj dokument obuhvata sedam tematskih oblasti: Upravljanje vodama; Upravljanje otpadom; Biodiverzitet i zaštitu prirode; Kvalitet zraka, klimatske promjene i energija; Hemijsku sigurnost i buku; Održivo upravljanje resursima; kao i Upravljanje okolišem.

Za svaku od tematskih oblasti, Strategija zaštite životne sredine Republike Srpske utvrdila je mjere i prioritete s ciljem unapređenja stanja okoliša, ublažavanja utjecaja klimatskih promjena i jačanja otpornosti na iste, bolje usaglašenosti propisa sa propisima EU i međunarodnim sporazumima u oblasti okoliša, efikasnije upravljanje sektorom okoliša u BiH, osiguranja boljih javnih usluga u oblasti okoliša, a integrirana su i pitanja ravnopravnosti spolova, društvene jednakosti i siromaštva. Strategija nudi i indikativne finansijske okvira za implementaciju mjera.

Pročitajte i članak o usvajanju Strategije na stranici Vlade Republike Srpske: https://www.vladars.net/sr-SP-Cyrl/Vlada/media/vijesti/Pages/odrzana-195-sjednica-vlade-rs.aspx