Preloader

O projektu

Početna|O projektu

O projektu ESAP BiH 2030+

Projekat ESAP 2030+ predstavlja odgovarajući odgovor Ambasade Švedske u BiH na molbu za pomoć u izradi strategije okoliša i akcionog plana za cijelu BiH, sa strategijama i akcionim planovima za sva četiri nivoa, koju su ovoj ambasadi uputili nadležni organi na nivou BiH, Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH), Republike Srpske (RS) i Brčko distrikta Bosne i Hercegovine (BD BiH).

Priprema ESAP-a BiH 2030+ povjerena je Štokholmskom institutu za okoliš (SEI), a usvajanjem ovog dokumenta, nadležne institucije će dobiti ključni instrument za postizanje održivosti okoliša i unapređenje zdravlja i dobrobiti sadašnjih i budućih generacija građana u cijeloj BiH.

Projekat bi trebao biti završen u aprilu 2022. godine sa sljedećim najvažnijim postignućima:

  • Institucije nadležne za okoliš, vodu i druge institucije u BiH imaju na raspolaganju strategiju okoliša i akcioni plan sa ambicioznim strateškim i tematskim ciljevima, ali izvedivim, jasno definisanim, dogovorenim i usvojenim mjerama. Ovaj dokument će usmjeravati mjere politike i finansijska sredstava iz domaćih i međunarodnih izvora, što će doprinijeti boljem stanju okoliša u BiH. Također će pomoći u daljnjem usklađivanju pravnog i institucionalnog okvira BiH sa propisima EU, tj. pravnom stečevinom iz oblasti okoliša
  • Povećan kapacitet organizacija, institucija i mreža iz oblasti okoliša u BiH
  • Visoko razvijena svijest o važnosti zaštite okoliša među pripadnicima šire javnosti i privrednog sektora.

Na dugoročnoj osnovi, projekat će doprinijeti unapređenju stanja okoliša u BiH kao i napretku u procesu približavanja BiH članstvu u EU.

Saznajte više o strukturi participativnog pristupa i projektnim aktivnostima:

Napomena: ukoliko nije naveden autor fotografije, ista je preuzeta iz baze fotografija Getty ili Unsplash te autorska prava pripadaju vlasniku fotografije. Molimo da ne preuzimate, kopirate ili neovlašteno prikazujete. Za više informacija, molimo pošaljite email na: anneli.sundin@sei.org.  

Newsletter

Prijavite se svojom e-mail adresom

Podrška Bosni i Hercegovini u pripremi Strategije zaštite okoliša/životne sredine.

Za više informacija o projektu pišite na:

Copyright BiH ESAP 2030+ – 2020