Preloader

Novosti

Početna|Kategorija: Novosti

Strateška procjena utjecaja na okoliš – više od samog dokumenta

Bosna i Hercegovina (BiH) trenutno priprema novu Strategiju i akcioni plan okoliša (ESAP BiH 2030+). Strateška procjena utjecaja na okoliš (strateška procjena) je bitan dio ovog procesa, budući da osigurava...

Razumijevanje društvenih posljedica ključno za hemijsku sigurnost

U Bosni i Hercegovini (BiH) je izloženost štetnim hemikalijama jedan od rizika iz okoliša koji su naročito opasni za zdravlje ljudi. Međutim, veoma je važno napomenuti da se izloženost hemikalijama...

Niko ne treba biti izostavljen iz sistema upravljanja otpadom – slučaj Bosne i Hercegovina

Otpad je jedan od najvećih izazova u zaštiti okoliša u Bosni i Hercegovini (BiH). Iako je u protekloj deceniji zabilježen napredak u pružanju javnih usluga, ovaj segment još uvijek nije...

Završen četvrti krug sastanaka Upravljačkih grupa i Upravljačkog odbora

BiH ESAP 2030+ nastavlja napredovati brzim korakom – nakon vrlo intenzivnog perioda održavanja 4. kruga sastanaka radnih grupa, sadašnji Akcioni plan ESAP sadrži identificirane ključne izazove i specificirane operativne ciljeve...

BiH ESAP 2030+ predstavljen na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Banja Luci

Melina Džajić Valjevac i Borislav Malinović, stručnjaci projekta BiH ESAP 2030+ za tematsku oblast hemijska sigurnost i buka, učestvovali su krajem juna 2021. godine na seminaru organizovanom od strane Tehnološkog...

U toku izrada Strategije i Akcionog plana zaštite okoliš za Republiku Srpsku, Bosnu i Hercegovinu,...

Ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Srebrenka Golić, učestvovala je na trećem sastanku Upravnog odbora BiH ESAP 2030+, projekta koji ima za cilj izradu Strategije i Akcionog...

Izazov i mogućnosti prestanka korištenja uglja u Bosni i Hercegovini

Dana 10. juna se na online skupu okupilo više od stotinu osoba iz različitih segmenata života i različitih zvanja  kako bi slušali i raspravljali o sadašnjem i budućem postepenom prestanku...

Završen četvrti ciklus sastanaka – Perspektive članova/ca radnih grupa i naredni koraci

U aprilu 2021. godine smo objavili članak u kojem smo predstavili neke od mnogih stručnjaka/kinja koji daju doprinos izradi strategije i akcionog plana okoliša za Bosnu i Hercegovinu (BiH ESAP...

Komentar na Izvještaj o utvrđivanju obima sprovođenja SPUO na nivou Brčko Distrikta

Komentar na Izvještaj o utvrđivanju obima sprovođenja Strateške procjene uticaja na okoliš na nivou Brčko Distrikta BiH Paralelno s procesom izrade Strategije zaštite životne sredine i Akcionog plana BiH (BiH...

Začarani krug: zagađenost zraka, energetsko siromaštvo i nejednakost u Bosni i Hercegovini

Pitanja okoliša sredine su duboko isprepletena sa perspektivom rodne ravnopravnosti, društvene jednakosti i siromaštva. Ovo je veoma bitno u pogledu zagađenosti zraka u Bosni i Hercegovini, gdje je energetsko siromaštvo...

Newsletter

Prijavite se svojom e-mail adresom

Podrška Bosni i Hercegovini u pripremi Strategije zaštite okoliša/životne sredine.

Za više informacija o projektu pišite na:

Copyright BiH ESAP 2030+ – 2020