Preloader

Novosti

Početna|Kategorija: Novosti

Uspješno okončan proces javnih konsultacija u Republici Srpskoj i Brčko distriktu BiH

Prateći korake zemalja Evropske unije, Bosna i Hercegovina je na putu ka unapređenju zaštite okoliša, kao i  zdravlja i dobrobiti građana, a posebno budućih generacija. [caption id="attachment_6324" align="alignright" width="442"] Javna...

Vlada FBiH usvojila Federalnu strategiju zaštite okoliša 2022-2032.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je 25.08.2022. godine usvojila Federalnu strategiju zaštite okoliša koja je sastavni dio Strategije zaštite okoliša Bosne i Hercegovine (BiH) – BiH ESAP. Strategija je kreirana...

Novi doku-art film o ESAP-u BiH!

Bosna i Hercegovina (BiH) je poznata po svojim prirodnim ljepotama, prašumama, plavim rijekama i živopisnim jezerima koje nastanjuje jedna od najbrojnijih zajednica različitih biljaka i životinja u Evropi. Pogledajte ovaj...

Ministrice iz Bosne i Hercegovine posjetile Švedsku i Štokholmski institut za okoliš

Delegacija Bosne i Hercegovine za oblast zaštite okoliša/životne sredine u Federaciji BiH, Republici Srpskoj, Brčko distriktu BiH, i Bosni i Hercegovini je ove sedmice u radnoj misiji u Štokholmu, gdje...

Eko Forum Zenica doprinosi izradi ESAP-a BiH

Samir Lemeš je predsjedavajući Upravnog odbora Eko Forum Zenica. Organizacija Eko Forum Zenica u izradi ESAP-a BiH učestvuje na nivou BiH i entiteta, kao i Brčko distrikta. U video zapisu...

Resursni centar za okoliš angažiran na izradi ESAP-a BiH od samog početka

Lejla Šuman je direktorica Resursnog centra za okoliš (REC), nevladine organizacije koja od samog početka aktivno učestvuje u izradi nacrta nove strategije i akcionog plana okoliša BiH. U ovom videu,...

Napredak u izradi Strategije zaštite okoliša/životne sredine

U proteklih nekoliko mjeseci su na projektu BiH ESAP 2030+ zabilježene intenzivne aktivnosti budući da se približavamo završetku izrade Strategije zaštite okoliša/životne sredine za Bosnu i Hercegovinu.   Prvi nacrt...

Međunarodni dan žena: integracija aspekata GESEP-a u izradu politika okoliša

Mnoge države širom svijeta, uključujući BiH, su 8. marta obilježile Međunarodni dan žena. Agencija za ravnopravnost spolova BiH pri Ministarstvu za ljudska prava i izbjeglice BiH je organizirala konferenciju pod...

Izlaganje članice našeg tima na događaju u Sarajevu na temu rodna pitanja i okoliš

Saša Solujić iz Štokholmskog instituta za okoliš i članica tima projekta za izradu ESAP-a BiH bila je jedna od govornica na radionici o rodnim pitanjima i okolišu, koja je održana...

Nada Ljubojević iz Vlade Brčko distrikta BiH govori o važnosti BiH ESAP 2030+ projekta

BiH ESAP 2030+ pomoći će zaštiti okoliša, pružiti alat relevantnim tijelima za postizanje održivosti okoliša, poboljšati zdravlje građana i građanki, te doprinijeti težnjama BiH za članstvo u EU. Tokom mjeseca...

Newsletter

Prijavite se svojom e-mail adresom

Podrška Bosni i Hercegovini u pripremi Strategije zaštite okoliša/životne sredine.

Za više informacija o projektu pišite na:

Copyright BiH ESAP 2030+ – 2020