Preloader

Novosti

Početna|Kategorija: Novosti

Emina Šunje – o biološkoj raznolikosti kroz prizmu nauke

Emina Šunje je asistent na Prirodno-matematskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, Odsjek za biologiju. U ovom videu ona priča o tome zašto je BiH jedna od najbogatijih zemalja u Evropi, i...

Dajana Đurić štiti okoliš čišćenjem dimnjaka

Dajana Đurić je jedina žena u Bosni i Hercegovini koja radi kao dimnjačarka. Živi u Brčkom, a čišćenjem dimnjaka se bavi nakon posla u Vladi Distrikta Brčko, gdje je stalno...

Mladi aktivist Ali Sarajlić stao u zaštitu rijeka BiH

Ali Sarajlić je učenik srednje škole u Konjicu, i aktivist u Udruženju “Pusti me da tečem”. U ovom videu, on govori o fokusu svog aktivizma i djelovanja – zaštiti rijeke...

Završen treći krug sastanaka Upravljačkih grupa i Upravljačkog odbora

[caption id="attachment_5208" align="alignright" width="300"] G. Torgny Svenungsson, direktor Švedske agencije za međunarodni razvoj[/caption] BiH ESAP 2030+ nastavlja napredovati brzim korakom – nakon vrlo intenzivnog perioda održavanja 4. kruga sastanaka radnih...

BiH ESAP 2030+ predstavljen na Tehnološkom fakultetu Univerziteta u Banja Luci

Melina Džajić Valjevac i Borislav Malinović, stručnjaci projekta BiH ESAP 2030+ za tematsku oblast hemijska sigurnost i buka, učestvovali su krajem juna 2021. godine na seminaru organizovanom od strane Tehnološkog...

U toku izrada Strategije i Akcionog plana zaštite okoliš za Republiku Srpsku, Bosnu i Hercegovinu,...

Ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Srebrenka Golić, učestvovala je na trećem sastanku Upravnog odbora BiH ESAP 2030+, projekta koji ima za cilj izradu Strategije i Akcionog...

Izazov i mogućnosti prestanka korištenja uglja u Bosni i Hercegovini

Dana 10. juna se na online skupu okupilo više od stotinu osoba iz različitih segmenata života i različitih zvanja  kako bi slušali i raspravljali o sadašnjem i budućem postepenom prestanku...

Završen četvrti ciklus sastanaka – Perspektive članova/ca radnih grupa i naredni koraci

U aprilu 2021. godine smo objavili članak u kojem smo predstavili neke od mnogih stručnjaka/kinja koji daju doprinos izradi strategije i akcionog plana okoliša za Bosnu i Hercegovinu (BiH ESAP...

Komentar na Izvještaj o utvrđivanju obima sprovođenja SPUO na nivou Brčko Distrikta

Komentar na Izvještaj o utvrđivanju obima sprovođenja Strateške procjene uticaja na okoliš na nivou Brčko Distrikta BiH Paralelno s procesom izrade Strategije zaštite životne sredine i Akcionog plana BiH (BiH...

Webinar: Imperativ smanjenja korištenja uglja u kontekstu energetske tranzicije BiH

Cilj webinara je da se razmotri šta podrazumijeva neizvjesna budućnost za rudarska područja u BiH kako se već u ovoj fazi može usvojiti pozitivan pristup sa pozitivnim mjerama u rješavanju...

Newsletter

Prijavite se svojom e-mail adresom

Podrška Bosni i Hercegovini u pripremi Strategije zaštite okoliša/životne sredine.

Za više informacija o projektu pišite na:

Copyright BiH ESAP 2030+ – 2020