Preloader

Novosti

Početna|Kategorija: Novosti

BiH ESAP 2030+: Izrađena Strategija okoliša/životne sredine BiH

Nakon tri godine rada, završena je izrada krovne Strategije okoliša/životne sredine Bosne i Hercegovine (BiH) koja je trenutno u postupku usvajanja. Projekat za izradu Strategije i Akcionog plana okoliša/životne sredine...

Odnos prema okolišu u Bosni i Hercegovini: trendovi i strategije o budućim koracima

Fotografija: FS-Stock / Getty Images Autorice: Claudia Strambo, Mahboubeh Rahmati-Abkenar, Saša Solujić, Laura Del Duca Odnos prema okolišu, prema definiciji, “skup vjerovanja, djelovanja i stavova  pojedinca u odnosu na aktivnosti...

Premijerno prikazivanje kratkog filma o BiH ESAP 2030+ u Tuzli

Učenici i profesori tri srednje škole u Tuzli (Meša Selimović, Ismet Mujezinović i Građevinsko-geodetska škola) okupili su se  29. marta 2030. godine na premijeri kratkog dokumentarnog filma o ESAP-u BiH...

Bosna i Hercegovina spremna za status zemlje kandidata za članstvo u EU

Četvrtak, 15. decembar 2022. godine, je historijski dan za Bosnu i Hercegovinu. Sada je potvrđeno da su odluku o odobrenju statusa kandidata Bosni i Hercegovini za članstvo u EU potvrdili...

Brčanski srednjoškolci pogledali BiH ESAP 2030+ film

Učenicima/-cama Poljoprivredne i medicinske srednje škole Brčko je 28.11.2022. godine premijerno prikazan BiH ESAP 2030+ film, nakon čega je uslijedila i produktivna diskusija sa našim stručnjacima/-kinjama iz oblasti okoliša. Oko...

Strategija Zaštite Životne Sredine Republike Srpske 2022.-2032. usvojena

Strategija zaštite životne sredine Republike Srpske je usvojena Odlukom o usvajanju 17.11.2022. godine tokom 195. sjednice Vlade Republike Srpske. Usvojeni dokument je sastavni dio Strategije okoliša Bosne i Hercegovine –...

Vlada i skupština Brčko distrikta usvojili strategiju zaštite životne sredine Brčko distrikta BiH 2022.-2032.

Tokom 75. redovne sjednice Vlade Brčko distikta BiH, održane 05.10.2022. godine, te 79. redovne sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH, održane 02.11.2022. godine, odobren je i usvojen Prijedlog Strategije zaštite životne...

BiH ESAP 2030+ film prikazan sarajevskim srednjoškolcima

Učenici/-ice tri srednje škole u Sarajevu (Prve gimnazije, Druge gimnazije i Treće gimnazije) su sudjelovali na prikazivanju BiH ESAP 2030+ filma, a nakon čega je uslijedila i produktivna diskusija sa...

Održan sedmi sastanak upravljačkog odbora za nivo BiH

Članovi i članice Upravljačkog odbora za nivo BiH okupili su se 22.10.2022. godine na sedmom sastanku, kako bi razgovarali o dosadašnjim poduzetim koracima glede Strategije okoliša/životne sredine BiH 2022.-2032. Članove/-ice...

Uspješno okončan proces javnih konsultacija u Republici Srpskoj i Brčko distriktu BiH

Prateći korake zemalja Evropske unije, Bosna i Hercegovina je na putu ka unapređenju zaštite okoliša, kao i  zdravlja i dobrobiti građana, a posebno budućih generacija. [caption id="attachment_6324" align="alignright" width="442"] Javna...

Newsletter

Prijavite se svojom e-mail adresom

Podrška Bosni i Hercegovini u pripremi Strategije zaštite okoliša/životne sredine.

Za više informacija o projektu pišite na:

Copyright BiH ESAP 2030+ – 2020