Četvrtak, 15. decembar 2022. godine, je historijski dan za Bosnu i Hercegovinu. Sada je potvrđeno da su odluku o odobrenju statusa kandidata Bosni i Hercegovini za članstvo u EU potvrdili lideri zemalja članica EU koji su se okupili na samitu u Briselu.

Prihvatanje Bosne i Hercegovine kao zemlje kandidata predstavlja značajan korak u nastojanjima zemlje da postane članica EU. Sada, u okviru procesa kandidature, Bosna i Hercegovina mora nastaviti usklađivanje svojih politika sa pravnom stečevinom EU. To podrazumijeva usklađivanje politike zaštite okoliša i osiguravanje da Bosna i Hercegovina slijedi standarde kao i druge zemlje članice, te da može u potpunosti učestvovati u politici zaštite okoliša EU. To bi također doprinijelo da zemlja poboljša svoj utjecaj na okoliš, jer je EU snažno posvećena održivosti, klimatskoj politici i zaštiti okoliša.

Značajna poboljšanja su već na putu. Nakon skoro tri godine rada na njenoj izradi, BiH je na putu da dobije svoju prvu strategiju zaštite okoliša i akcioni plan. Ovaj dokument je ključno sredstvo za nadležne vlasti u BiH da poboljšaju situaciju u oblasti okoliša i doprinesu težnjama BiH za članstvom u EU kao i unapređenju zdravlja i dobrobiti stanovništva zemlje.

Prema riječima stručnjaka Štokholmskog instituta za okoliš i menadžera projekta ESAP BiH 2030+, Bernardasa Padegimasa, važna prekretnica je činjenica da je EU BiH dodijelila status zemlje kandidata: „Pozdravljamo ovu odluku kao pozitivan razvoj događaja. No, najkompliciraniji i najintenzivniji proces je pred nama, što znači da Bosna i Hercegovina svoja stremljenja treba dokazati i u praksi. Prva strategija i akcioni plan za okoliš (BiH ESAP) poslužit će kao podrška BiH na njenom putu ka članstvu u EU jer će nakon njenog usvajanja podržati BiH konkretnim mjerama i aktivnostima za unapređenje okoliša..”

Od samog početka procesa izrade dokumenta ESAP BiH, pravna stečevina EU u oblasti zaštite okoliša uzeta je kao okvir za novu strategiju zaštite okoliša jer je to skup zakona, propisa i standarda koje moraju poštovati sve države članice da bi bile dio EU. Stoga, sve tematske oblasti ESAP-a sveobuhvatno pokrivaju glavne elemente pravne stečevine EU u oblasti zaštite okoliša, a istovremeno su usklađene sa sektorskim upravljačkim strukturama koje već postoje u BiH.

Konačno, postati zemlja kandidat za članstvo u EU je pozitivan iskorak za BiH, ali to također znači da BiH mora pokazati snažnu posvećenost daljim obavezama i reformama. Štokholmski institut za okoliš se raduje se nastavku pružanja podrške BiH na ovom putu.