Preloader

ESAP 2030+

Početna|ESAP 2030+

ESAP 2030+

ESAP predstavlja strateški dokument u kojem će biti utvrđeni ciljevi politika zaštite okoliša i najvažnije aktivnosti do 2032. godine i dalje. Očekuje se da će ovaj dokument poboljšati okvire politika u oblasti okoliša/životne sredine u državi i olakšati usklađivanje propisa sa pravnom stečevinom EU u ovoj oblasti na različitim nivoima vlasti – na nivou Bosne i Hercegovine (BiH), Federacije BiH (FBiH), Republike Srpske (RS) i Brčko distrikta BiH (BD BiH).

ESAP BiH 2030+ će obuhvatiti period do 2032. godine i dalje.

Cjelokupni dokument ESAP-a će sadržavati četiri akciona plana, po jedan za svaki nivo vlasti. Sva četiri akciona plana će imati zajedničke strateške ciljeve i podciljeve kao i najvažnija načela. U svakom akcionom planu pojedinačni nivoi vlasti će definisati vlastite tematske ciljeve za svaku od sedam širokih tematskih oblasti koje će biti obuhvaćene. I na kraju, u svakom planu će biti definisane njihove vlastite prioritetne mjere usmjerene na ostvarivanje ovih ciljeva i zadataka.

Sadržaj ESAP-a BiH će obuhvatiti sljedećih sedam EU oblasti okoliša/životne sredine :

 • voda,
 • otpad,
 • biološka raznolikost i očuvanje prirode,
 • kvalitet zraka, klimatske promjene i energetika,
 • hemijska bezbjednost i buka,
 • upravljanje resursima i
 • upravljanje okolišem/životnom sredinom (u vidu horizontalne politike).

Za proces pripreme ESAP-a BiH 2030+ odabran je participativni pristup, što znači da će u proces biti uključene relevantne institucije, šira javnost, privatni sektor i organizacije civilnog društva, kao i relevantna stručna zajednica u BiH. Različite faze izrade ESAP-a i strateške procjene uticaja na okoliš/životnu sredinu (SPUO) će putem različitih sredstava za komunikaciju biti propraćene širim javnim konsultacijama. Najvažnije aktivnosti obuhvataju:

 • javni uvid u Izvještaj o analizi stanja u BiH (7 tematskih oblasti, 4 nadležnosti),
 • e – konsultacije o svakom pripremljenom nacrtu dokumenta,
 • poziv na dostavljanje komentara i preporuka na nacrt Izvještaja o  strateškoj procjeni uticaja na okoliš (SPUO),
 • javne rasprave za predstavljanje nacrta akcionih planova (tematski ciljevi, zadaci i prioritetne mjere) i
 • propisane proširene konsultacije o nacrtu dokumenata ESAP-a i SPUO,

Ovaj proces će također doprinijeti jačanju međusobnog uvažavanja i ravnopravnosti svih aktera bez obzira na rodnu pripadnost, nacionalnost, vjeroispovijest, na mjesto življenja i socio-ekonomski status.

Napomena: ukoliko nije naveden autor fotografije, ista je preuzeta iz baze fotografija Getty ili Unsplash te autorska prava pripadaju vlasniku fotografije. Molimo da ne preuzimate, kopirate ili neovlašteno prikazujete. Za više informacija, molimo pošaljite email na: anneli.sundin@sei.org.  

Newsletter

Prijavite se svojom e-mail adresom

Podrška Bosni i Hercegovini u pripremi Strategije zaštite okoliša/životne sredine.

Za više informacija o projektu pišite na:

Copyright BiH ESAP 2030+ – 2020