Preloader

ESAP 2030+

Početna|ESAP 2030+

Šta je ESAP 2030+?

ESAP je dokument kojim se utvrđuju ciljevi i najvažnije aktivnosti politike okoliša u Bosni i Hercegovini za period do 2032. godine. Ovaj dokument je usmjeren na jačanje okvira za donošenje politika iz oblasti okoliša u BiH, а njegovo usvajanje će se smatrati važnim korakom BiH u usklađivanju propisa i procedura sa pravnom stečevinom EU, te time i napretkom na putu za članstvo u EU.

ESAP BiH 2030+ će obuhvatiti period od deset godina sa početkom u 2022. godini.

Dokument će se sastojati od strategija i akcionih planova za četiri nivoa vlasti (nivo BiH, Federacija BiH (FBiH), Republika Srpska (RS) i Brčko distrikt (BD)), a uključivat će i pregled trenutnog stanja okoliša i izazova, kao i desetogodišnji plan rješavanja ovih izazova.

Sadržaj ESAP-a BiH će obuhvatiti sljedećih sedam EU oblasti politike okoliša:

 • voda,
 • otpad,
 • biološka raznolikost i očuvanje prirode,
 • kvalitet zraka, klimatske promjene i energija,
 • hemijska sigurnost i buka,
 • upravljanje resursima i
 • upravljanje okolišem (u vidu horizontalne politike)

U izradi ESAP-a BiH 2030+ bit će primijenjen participativni pristup, što znači da će u proces biti uključene sve relevantne institucije, šira javnost, privatni sektor i organizacije civilnog društva, kao i relevantni stručnjaci iz oblasti okoliša u BiH. Uz korištenje različitih oblika komunikacije, bit će provedene opsežne javne konsultacije u nekoliko faza izrade ESAP-a 2030+ i Srateške procjene utjecaja na okoliš. Najvažnije aktivnosti su:

 • E – konsultacije o svakom nacrtu dokumenta u pripremi
 • Poziv na dostavljanje mišljenja i preporuka na nacrt strateške studije
 • Javne rasprave za predstavljanje nacrta akcionih planova (tematski ciljevi, očekivani ishodi i prioritetne mjere)
 • Propisane proširene konsultacije o nacrtu dokumenata ESAP-a i strateške studije

Ovaj proces također doprinosi jačanju međusobnog uvažavanja i ravnopravnosti svih aktera bez obzira na rodnu pripadnost, nacionalnost, vjeroispovijest, na mjesto življenja i primanja.

Napomena: ukoliko nije naveden autor fotografije, ista je preuzeta iz baze fotografija Getty ili Unsplash te autorska prava pripadaju vlasniku fotografije. Molimo da ne preuzimate, kopirate ili neovlašteno prikazujete. Za više informacija, molimo pošaljite email na: anneli.sundin@sei.org.  

Newsletter

Prijavite se svojom e-mail adresom

Podrška Bosni i Hercegovini u pripremi Strategije zaštite okoliša/životne sredine.

Za više informacija o projektu pišite na:

Copyright BiH ESAP 2030+ – 2020