Preloader

ЕСАП 2030+

Почетна|ЕСАП 2030+

Шта је ЕСАП 2030+?

ЕСАП је документ којим се утврђују циљеви и најважније активности политике животне средине у Босни и Херцеговини за период до 2032. године. Овај документ је усмјерен на јачање оквира за доношење политика из области животне средине у БиХ, а његово усвајање ће да се сматра важним кораком БиХ у усклађивању прописа и процедура са правном тековином ЕУ, те тиме и напретком на путу за чланство у ЕУ. 

ЕСАП БиХ 2030+ ће обухватити период од десет година са почетком у 2022. години.

Документ ће се састојати од стратегија и акционих планова за четири нивоа власти (ниво БиХ, Федерација БиХ (ФБиХ), Република Српска (РС) и Брчко дистрикт (БД), a укључиваће и преглед тренутног стања животне средине и изазова, као и десетогодишњи план рјешавања ових изазова.

Садржај ЕСАП-а БиХ ће обухватити сљедећих седам ЕУ области полотике животне средине:

 • вода,
 • отпад,
 • биолошка разноврсност и очување природе,
 • квалитет ваyдуха, климатске промјене и енергија,
 • хемијска безбједност и бука,
 • управљање ресурсима и
 • управљање питањима животне средине (у виду хоризонталне политике)

У изради ЕСАП-а БиХ 2030+ ће бити примијењен партиципативни приступ, што значи да ће у процес бити укључене све релевантне институције, шира јавност, приватни сектор и организације цивилног друштва, као и релевантни стручњаци из области животне средине у БиХ. Уз кориштење различитих облика комуникације, биће проведене обимне јавне консултације у неколико фаза израде ЕСАП-а 2030+ и Сратешке процјене утицаја на животну средину. Најважније активности су:

 • Е – консултације о сваком нацрту документа у припреми
 • Позив на достављање мишљења и препорука на нацрт извјештаја о стратешкој процјени
 • Јавне расправе за представљање нацрта акционих планова (тематски циљеви, очекивани исходи и приоритетне мјере)
 • Прописане проширене консултације о нацрту докумената ЕСАП-а и извјештаја о стратешкој процјени

Овај процес такођер доприноси јачању међусобног уважавања и равноправности свих актера без обзира на родну припадност, националност, вјероисповијест, на мјесто живљења и примања.

Све фотографије су заштићене ауторским правима њихових власника. Немојте преузимати, копирати или репродуцирати без дозволе.

Newsletter

Пријавите се својом е-маил адресом

Подршка Босни и Херцеговини у припреми Стратегије заштите околиша/животне средине.

За више информација о пројекту пишите на:

Copyright BiH ESAP 2030+ – 2020