Preloader

ЕСАП 2030+

Почетна|ЕСАП 2030+

ЕСАП 2030+

ЕСАП представља стратешки документ у којем ће бити утврђени циљеви политика заштите околиша/животне средине и најважније активности до 2032. године и даље. Очекује се да ће овај документ побољшати оквире политика у области заштите околиша/животне средине у држави и олакшати усклађивање прописа са правном стечевином ЕУ у овој области на различитим нивоима власти – на нивоу Босне и Херцеговине (БиХ), Федерације БиХ (ФБиХ), Републике Српске (РС) и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (БД БиХ).

ЕСАП БиХ 2030+ ће обухватити период до 2032. године и даље.

Цјелокупни документ ЕСАП-а садржаваће четири акциона плана, по један за сваки ниво власти. Сва четири акциона плана имаће заједничке стратешке циљеве и подциљеве као и најважнија начела. У сваком акционом плану појединачни нивои власти ће дефинисати властите тематске циљеве за сваку од седам широких тематских области које ће бити обухваћене. И на крају, у сваком плану биће дефинисане њихове властите приоритетне мјере усмјерене на остваривање ових циљева и задатака.

Садржај ЕСАП-а БиХ обухватиће сљедећих седам ЕУ области околиша/животне средине:

 • вода,
 • отпад,
 • биолошка разноликост и очување природе,
 • квалитет зрака, климатске промјене и енергетика,
 • сигурност хемикалија и бука,
 • управљање ресурсима и
 • управљање питањима околиша/животне средине (у виду хоризонталне политике).

За процес припреме ЕСАП-а БиХ 2030+ одабран је партиципативни приступ, што значи да ће у процес бити укључене релевантне институције, шира јавност, приватни сектор и организације цивилног друштва, као и релевантна стручна заједница у БиХ. Различите фазе израде ЕСАП-а и стратешке процјене утицаја на околиш/животну средину (СПУО) ће путем различитих средстава за комуникацију бити пропраћене ширим јавним консултацијама. Најважније активности обухватају:

 • јавни увид у Извјештај о анализи стања околиша/животне срединеу БиХ (7 тематских области, 4 надлежности),
 • е- консултације о сваком припремљеном нацрту документа,
 • позив на достављање коментара и препорука на Нацрт програма стратешке процјене (СПУО),
 • јавне расправе за представљање нацрта акционих планова (тематски циљеви, задаци и приоритетне мјере) и
 • прописане проширене консултације о нацрту докумената ЕСАП-а и СПУО.

Овај процес ће, такође, допринијети јачању међусобног уважавања и равноправности свих актера без обзира на родну припадности, националност, вјероисповијест, на мјесто живљења и социјално-економски статус.

Све фотографије су заштићене ауторским правима њихових власника. Немојте преузимати, копирати или репродуцирати без дозволе.

Newsletter

Пријавите се својом е-маил адресом

Подршка Босни и Херцеговини у припреми Стратегије заштите околиша/животне средине.

За више информација о пројекту пишите на:

Copyright BiH ESAP 2030+ – 2020