Preloader

Хутово Блато

Парк природе

Сутјеска

Национални парк

Сарајево

Главни град

Ријека Уна

Водопад

О пројекту

ЕСАП 2030+
Стратегија и Акциони план заштите околиша/животне средине

Штокхолмски институт за околиш (СЕИ) подржава Босну и Херцеговину у припреми Стратегије заштите околиша/животне средине.

Пројекат БиХ ЕСАП 2030+ осигураће оквир за дугорочно планирање, што ће омогућити усклађене праксе и мјере у области животне средине у цијелој BiH. Ради се о кључном инструменту који ће надлежним институцијама помоћи у  постизању одрживости животне средине и унапређењу здравља и добробити садашњих и будућих генерација грађана у цијелој БиХ.

Циљеви пројекта

Планиране активности

Новости

Новости
и догађаји
 

Интерес грађана/ки треба да буде окосница напора на очувању климе

Припремили: Kлаудиjа Страмбо, истражитељица у Штокхолмском институту за животну средину, Шведска, и Азрудин Хусика, водитељ тематске области квалитет ваздуха, клима и енергија

Климатске промјене и природне несреће у Босни и Херцеговини кроз објектив родне равноправности, друштвене једнакости и смањења сиромаштва

Климатске промјене и природне несреће у Босни и Херцеговини кроз објектив родне равноправности, друштвене једнакости и смањења сиромаштва Ауторице: Kлаудиjа Страмбо, Лиса

Јачање политике животне средине у БиХ кроз интеграцију перспективе родне равноправности, друштвене једнакости и смањења сиромаштва

Јачање политике животне средине у БиХ кроз интеграцију перспективе родне равноправности, друштвене једнакости и смањења сиромаштва Ауторице: Клаудија Страмбо, Лиса Сегнестам, Белма

Заштита здравља и животне средине кроз боље управљање хемикалијама у Босни и Херцеговини

Како би заштитили људско здравље, морамо осигурати сигурно коришћење хемикалија. БиХ ЕСАП 2030+, пројекат који има за циљ развити Стратегију заштите животне

Стратешка процјена утицаја на животну средину – више од самог документа

Босна и Херцеговина (БиХ) тренутно припрема нову Стратегију и акциони план животне средине (ЕСАП БиХ 2030+). Стратешка процјена утицаја на животну средину

Видео: Шта је стратешка процјена утицаја на животну средину?

Документима, као што је ЕСАП БиХ 2030+, успоставља се основа за доношење одлука у будућности и зато одређују процесе који могу да

Newsletter

Пријавите се својом е-маил адресом

Подршка Босни и Херцеговини у припреми Стратегије заштите околиша/животне средине.

За више информација о пројекту пишите на:

Copyright BiH ESAP 2030+ – 2020