Preloader

О пројекту

Почетна|О пројекту

О пројекту ЕСАП БиХ 2030+

Пројекат ЕСАП 2030+ представља одговарајући одговор Амбасаде Шведске у БиХ на молбу за помоћ у изради стратегијe и акционог плана животне средине за цијелу БиХ, са стратегијама и акционим плановима за сва четири нивоа, коју су овој амбасади упутили надлежни органи на нивоу државе, Федерације Босне и Херцеговине (ФБиХ), Републике Српске (РС) и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (БД БиХ).

Припрема ЕСАП-а БиХ 2030+ је повјерена Штокхолмском институту за животну средину (СЕИ),  а усвајањем овог документа, надлежне институције ће да добију  кључни инструмент за остваривање одрживости животне средине и унапређење здравља и добробити садашњих  и будућих генерација грађана у цијелој БиХ.

 Пројекат би требао да буде завршен у априлу 2022. године са сљедећим најважнијим постигнућима:

  • Институције надлежне за заштиту животне средине, воду и друге институције у БиХ имају на располагању стратегију животне средине и акциони план са амбициозним стратешким и тематским циљевима, али изводивим, јасно дефинисаним, договореним и усвојеним мјерама. Овај документ ће да усмјерава мјере политике и финансијска средства из домаћих и међународних извора, што ће да допринесе бољем стању животне средине у БиХ. Такође ће помоћи у даљем усклађивању правног и институционалног оквира БиХ са прописима ЕУ, тј. правном тековином ЕУ из области животне средине,
  • Повећан капацитет организација, институција и мрежа из области животне средине у БиХ
  • Високо развијена свијест о важности питања животне средине међу припадницима шире јавности и привредног сектора.

 На дугорочној основи, пројекат ће да допринесе унапређењу стања животне средине у БиХ као и напретку у процесу приближавања БиХ чланству у ЕУ.

Сазнајте више о структури партиципативног приступа и пројектним активностима:

Напомена: уколико није наведен аутор фотографије, иста је преузета из базе фотографија Геттy или Унспласх те ауторска права припадају власнику фотографије. Молимо да не преузимате, копирате или неовлаштено приказујете. За више информација, молимо пошаљите емаил на: anneli.sundin@sei.org

Newsletter

Пријавите се својом е-маил адресом

Подршка Босни и Херцеговини у припреми Стратегије заштите околиша/животне средине.

За више информација о пројекту пишите на:

Copyright BiH ESAP 2030+ – 2020