Preloader

О пројекту

Почетна|О пројекту

О пројекту

Пројекат ЕСАП 2030+ представља одговарајући одговор Амбасаде Краљевине Шведске у БиХ на молбу Босне и Херцеговине за помоћ у изради стратегија заштите околиша/животне средине, коју су овој Амбасади упутили надлежни органи Федерације Босне и Херцеговине (ФБиХ), Републике Српске (РС) и Брчко дистрикта Босне и Херцеговине (БД БиХ).

Стога је примарни циљ пројекта ЕСАП БиХ 2030+ пружање подршке надлежним органима на нивоу Босне и Херцеговине (БиХ), ФБиХ, РС и БД БиХ у изради ЕСАП-а 2030+. ЕСАП је документ који се састоји од стратегија и акционих планова заштите околиша/животне средине за ФБиХ, РС и БД БиХ као и активности на нивоу БиХ.

Припрема ЕСАП-а БиХ 2030+ је повјерена Штокхолмском институту за околиш/животну средину (СЕИ), који ће надлежним органима пружити кључни инструмент за остваривање одрживости у области околиша/животне средине и унапређење здравља и добробити, како садашње, тако и будућих генерација грађана у цијелој земљи.

Пројекат би требао бити завршен у априлу 2022. године са сљедећим кључним постигнућима:

  • институције надлежне за заштиту околиша/животне средине, воду и друге институције у БиХ имају на располагању Стратегију заштите околиша/животне средине и Акциони план са амбициозним стратешким и тематским циљевима, али изведивим, јасно дефинисаним, договореним и усвојеним активностима. Овај докумет ће усмјеравати мјера на нивоу политике и финансијских средстава из домаћих и међународних извора, што ће за резултат имати боље стање околиша/животне средине у земљи и даље усклађивање правног и институционалног оквира БиХ са прописима ЕУ у области заштите околиша/животне средине,
  • ојачан капацитет организација и институција за околиш/животну средину и
  • шира јавност и припадници пословног сектора су свјеснији важности заштите околиша/животне средине.

    На дугорочној основи, пројекат ће допринијети унапређењу околиша/животне средине у БиХ као и напретку у процесу приближавања БиХ чланству у ЕУ.

Напомена: уколико није наведен аутор фотографије, иста је преузета из базе фотографија Геттy или Унспласх те ауторска права припадају власнику фотографије. Молимо да не преузимате, копирате или неовлаштено приказујете. За више информација, молимо пошаљите емаил на: anneli.sundin@sei.org

Newsletter

Пријавите се својом е-маил адресом

Подршка Босни и Херцеговини у припреми Стратегије заштите околиша/животне средине.

За више информација о пројекту пишите на:

Copyright BiH ESAP 2030+ – 2020