Preloader

Publikacije

Početna|Kategorija: Publikacije

Sedam principa za realizaciju pravedne tranzicije na niskokarbonsku ekonomiju

Sedam principa za realizaciju pravedne tranzicije na niskokarbonsku ekonomiju Autori: Aaron Atteridge, Claudia Strambo Izvještaj Juni 2020 Ključne poruke • Konceptom “pravedne tranzicije” obuhvaćen je čitav niz problema koji otvaraju...

Zagađenost zraka u Bosni i Hercegovini: kroz objektiv rodne ravnopravnosti, društvene jednakosti i smanjenja siromaštva

Zagađenost zraka u Bosni i Hercegovini: kroz objektiv rodne ravnopravnosti, društvene jednakosti i smanjenja siromaštva Autori: Claudia Strambo, Lisa Segnestam, Belma Jahović Sažetak razmatranja Maj 2021. Rodna neravnopravnost i društvena...

Zagađenost zraka u Bosni i Hercegovini: kroz objektiv rodne ravnopravnosti, društvene jednakosti i smanjenja siromaštva

Zagađenost zraka u Bosni i Hercegovini: kroz objektiv rodne ravnopravnosti, društvene jednakosti i smanjenja siromaštva Autori: Claudia Strambo, Lisa Segnestam, Belma Jahović Sažetak razmatranja Maj 2021. Rodna neravnopravnost i društvena...

BiH ESAP 2030+ informativni članak

BiH ESAP 2030+ informativni članak Informativni članak Januar 2021 Bosna i Hercegovina je započela aktivnosti izrade Strategije i Akcionog plana okoliša. Donošenjem Strategija i akcionog plana okoliša BiH 2030+ će...

Newsletter

Prijavite se svojom e-mail adresom

Podrška Bosni i Hercegovini u pripremi Strategije zaštite okoliša/životne sredine.

Za više informacija o projektu pišite na:

Copyright BiH ESAP 2030+ – 2020