Preloader

Publikacije

Početna|Kategorija: Publikacije

Upravljanje otpadom u Bosni i Hercegovini kroz prizmu rodne ravnopravnosti, društvene jednakosti i smanjenja siromaštva

Upravljanje otpadom u Bosni i Hercegovini  kroz prizmu rodne ravnopravnosti, društvene jednakosti i smanjenja siromaštva Autorice: Claudia Strambo, Lisa Segnestam, Belma Jahović Sažetak razmatranja Septembar 2021. godine Rodna neravnopravnost i...

Sedam principa za realizaciju pravedne tranzicije na niskokarbonsku ekonomiju

Sedam principa za realizaciju pravedne tranzicije na niskokarbonsku ekonomiju Autori: Aaron Atteridge, Claudia Strambo Izvještaj Juni 2020 Ključne poruke • Konceptom “pravedne tranzicije” obuhvaćen je čitav niz problema koji otvaraju...

Zagađenost zraka u Bosni i Hercegovini: kroz objektiv rodne ravnopravnosti, društvene jednakosti i smanjenja siromaštva

Zagađenost zraka u Bosni i Hercegovini: kroz objektiv rodne ravnopravnosti, društvene jednakosti i smanjenja siromaštva Autori: Claudia Strambo, Lisa Segnestam, Belma Jahović Sažetak razmatranja Maj 2021. Rodna neravnopravnost i društvena...

BiH ESAP 2030+ informativni članak

BiH ESAP 2030+ informativni članak Informativni članak Januar 2021 Bosna i Hercegovina je započela aktivnosti izrade Strategije i Akcionog plana okoliša. Donošenjem Strategija i akcionog plana okoliša BiH 2030+ će...

Newsletter

Prijavite se svojom e-mail adresom

Podrška Bosni i Hercegovini u pripremi Strategije zaštite okoliša/životne sredine.

Za više informacija o projektu pišite na:

Copyright BiH ESAP 2030+ – 2020