Preloader

Publikacije

Početna|Kategorija: Publikacije

Integracija pitanja društvene jednakosti u kreiranje politike okoliša: Primjer Strategije i Akcijskog plana okoliša Bosne...

Integracija pitanja društvene jednakosti u kreiranje politike okoliša: Primjer Strategije i Akcijskog plana okoliša Bosne i Hercegovine Autorice: Claudia Strambo, Saša Solujić Izvještaj SEI-a Juni 2023. godine Ključne poruke U...

Analiza tokova međunarodnih sredstava namijenjenih za ekološko finansiranje, klimatske promjene i održivost: slučaj Bosne i...

Analiza tokova međunarodnih sredstava namijenjenih za ekološko finansiranje, klimatske promjene i održivost: slučaj Bosne i Hercegovine Autori: Amar Čaušević, Sanjin Avdić, Bernardas Padegimas, Biljana Macura Novinski članak August 2022. Analiza...

Klimatske promjene i prirodne nesreće u Bosni i Hercegovini kroz objektiv rodne ravnopravnosti, društvene jednakosti...

Klimatske promjene i prirodne nesreće u Bosni i Hercegovini kroz objektiv rodne ravnopravnosti, društvene jednakosti i smanjenja siromaštva Autorice: Claudia Strambo, Lisa Segnestam, Belma Jahović Sažetak razmatranja Oktobar 2021. godine...

Jačanje politike okoliša u BiH kroz integraciju perspektive rodne ravnopravnosti, društvene jednakosti i smanjenja siromaštva

Jačanje politike okoliša u BiH kroz integraciju perspektive rodne ravnopravnosti, društvene jednakosti i smanjenja siromaštva Autorice: Claudia Strambo, Lisa Segnestam, Belma Jahović Izvještaj Oktobar 2021. godine U ovom izvještaju o...

Hemijska sigurnost i buka u Bosni i Hercegovini kroz objektiv rodne ravnopravnosti, društvene jednakosti i...

Hemijska sigurnost i buka u Bosni i Hercegovini kroz objektiv rodne ravnopravnosti, društvene jednakosti i smanjenja siromaštva Autorice: Claudia Strambo, Lisa Segnestam, Belma Jahović Sažetak razmatranja Septembar 2021. godine Rodna...

Upravljanje otpadom u Bosni i Hercegovini kroz prizmu rodne ravnopravnosti, društvene jednakosti i smanjenja siromaštva

Upravljanje otpadom u Bosni i Hercegovini  kroz prizmu rodne ravnopravnosti, društvene jednakosti i smanjenja siromaštva Autorice: Claudia Strambo, Lisa Segnestam, Belma Jahović Sažetak razmatranja Septembar 2021. godine Rodna neravnopravnost i...

Sedam principa za realizaciju pravedne tranzicije na niskokarbonsku ekonomiju

Sedam principa za realizaciju pravedne tranzicije na niskokarbonsku ekonomiju Autori: Aaron Atteridge, Claudia Strambo Izvještaj Juni 2020 Ključne poruke • Konceptom “pravedne tranzicije” obuhvaćen je čitav niz problema koji otvaraju...

Zagađenost zraka u Bosni i Hercegovini: kroz objektiv rodne ravnopravnosti, društvene jednakosti i smanjenja siromaštva

Zagađenost zraka u Bosni i Hercegovini: kroz objektiv rodne ravnopravnosti, društvene jednakosti i smanjenja siromaštva Autori: Claudia Strambo, Lisa Segnestam, Belma Jahović Sažetak razmatranja Maj 2021. Rodna neravnopravnost i društvena...

BiH ESAP 2030+ informativni članak

BiH ESAP 2030+ informativni članak Informativni članak Januar 2021 Bosna i Hercegovina je započela aktivnosti izrade Strategije i Akcionog plana okoliša. Donošenjem Strategija i akcionog plana okoliša BiH 2030+ će...

Newsletter

Prijavite se svojom e-mail adresom

Podrška Bosni i Hercegovini u pripremi Strategije zaštite okoliša/životne sredine.

Za više informacija o projektu pišite na:

Copyright BiH ESAP 2030+ – 2020