Zagađenost zraka u Bosni i Hercegovini: kroz objektiv rodne ravnopravnosti, društvene jednakosti i smanjenja siromaštva

Autori: Claudia Strambo, Lisa Segnestam, Belma Jahović
Sažetak razmatranja
Maj 2021.

Rodna neravnopravnost i društvena nejednakost, u smislu pristupa sredstvima i njihove kontrole, učešća u donošenju odluka i znanja, kao dimenzija siromaštva, duboko su isprepletene se promjenama u okolišu.

U ovom sažetku razmatranja ponuđeno je objašnjenje tijesne povezanosti zagađenosti zraka u Bosni i Hercegovini sa pitanjima rodne neravnopravnosti, društvene nejednakosti i siromaštva u Bosni i Hercegovini. Ponuđen je kratak prikaz zaključaka pregleda sekundarne literature i javno dostupnih baza sa podacima o okolišu, zdravlju, prirodnim resursima, rodnoj ravnopravnosti, društvenoj jednakosti i siromaštvu u BiH.

Ključne poruke:

  • U Bosni i Hercegovini (BiH) su, kao i ostalim dijelovima Evrope, grupe u teškoj materijalnoj ili socijalnoj situaciji češće izložene velikom zagađenju zraka.
  • U BiH se, u odnosu na ostalo stanovništvo, sa problemom energetskog siromaštva u najvećem broju suočavaju starije osobe, osobe sa invaliditetom, nezaposlene, te osobe sa zdravstvenim problemima i domaćinstva sa jednim hraniteljem (posebno ako je jedini hranitelj žena).
  • Siromaštvo doprinosi zagađenosti zraka budući da siromašnije stanovništvo za potrebe domaćinstva najčešće koristi jeftinije energente sa više zagađujućih materija, kao i starija vozila koja prekomjerno zagađuju zrak.
  • Rješavanje strukturalnih faktora koji doprinose društvenoj nejednakosti i siromaštvu je ključno za ublažavanje štetnih uticaja na zrak.
  • Ostala rješenja na nivou politike uključuju prikupljanje razvrstanih podataka o izloženosti zagađenom zraku i energetskom siromaštvu s ciljem osiguranja osnove za kreiranje politike za unapređenje energijske efikasnosti zgrada (naročito socijalnih stambenih jedinica, bolnica i škola), unapređenje kvaliteta i dostupnosti javnog prevoza, poboljšanje uslova stanovanja u siromašnim domaćinstvima, kao i realizaciju kampanja jačanja svijesti s težištem na pružanju pomoći najugroženijim grupama društva.

Pročitajte sažetak razmatranja