Klimatske promjene i prirodne nesreće u Bosni i Hercegovini kroz objektiv rodne ravnopravnosti, društvene jednakosti i smanjenja siromaštva

Autorice: Claudia Strambo, Lisa Segnestam, Belma Jahović
Sažetak razmatranja
Oktobar 2021. godine

Rodna neravnopravnost i društvena nejednakost, u smislu pristupa sredstvima, odlučivanju i učešću, kao i informacijama i njihove kontrole, što su sve dimenzije siromaštva, duboko su isprepleteni sa promjenama u oblasti okoliša. U ovom sažetku razmatranja je ponuđeno objašnjenje na koji način su klimatske promjene i prirodne nesreće u Bosni i Hercegovini tijesno povezane sa aspektima rodne neravnopravnosti, društvene nejednakosti i siromaštva. U sažetku su predstavljeni zaključci pregleda sekundarne literature i javno dostupnih baza podataka o okolišu, zdravlju, prirodnim resursima, rodnoj ravnopravnosti, društvenoj jednakosti i siromaštvu u BiH.

Najvažnije poruke

  • Zbog svog geografskog položaja, ograničenog kapaciteta prilagođavanja i ekonomskog značaja sektora poljoprivrede i šumarstva, BiH je posebno osjetljiva na utjecaj klimatskih promjena.
  • Utjecaji klimatskih promjena posebno ugrožavaju djecu, starije osobe, osobe sa invaliditetom, te migrante/ce, povratnike/ce i pripadnike/ce romske manjine koji uglavnom žive u područjima podložnim nesrećama i često nemaju informacije ili sredstva potrebna da se nose sa ovim utjecajima.
  • Rodna pripadnost, takođe, može pojačati osjetljivost na utjecaje klimatskih promjena i prirodnih nesreća zbog rodno zasnovanih razlika, u načinu korišćenja vremena (obavljanje kućnih poslova, profesionalni rad i briga o drugima), različitog pristupa imovini i finansijskim sredstvima, kao i ograničenog pristupa sferi odlučivanja.
  • Programi jačanja svijesti i kapaciteta namijenjeni grupama u nepovoljnom položaju i posebno osmišljeni za njih, mogu doprinijeti jačanju njihove pripravnosti i sposobnosti prilagođavanja. Istovremeno, uključivanje grupa u nepovoljnom položaju u kreiranje politika za smanjenje rizika od klimatskih promjena i nesreća je ključno za kreiranje politika kojima se obuhvataju njihove potrebe i angažuju potencijali za pomoć u rješavanju problema vezanih za klimatske promjene.
  • Politike ublažavanja i prilagođavanja na klimatske promjene mogu imati štetan učinak na grupe stanovništva u nepovoljnom položaju. Zbog toga je važno da se ocijene moguće posljedice i provedu strategije za ublažavanje štetnih efekata klimatske politike na ove grupe.

Pročitajte sažetak razmatranja OVDJE.