Jačanje politike okoliša u BiH kroz integraciju perspektive rodne ravnopravnosti, društvene jednakosti i smanjenja siromaštva

Autorice: Claudia Strambo, Lisa Segnestam, Belma Jahović
Izvještaj
Oktobar 2021. godine

U ovom izvještaju o politici se ispituje interakcija između okoliša i pitanja koja se odnose na rodnu ravnopravnost, društvenu jednakost i siromaštvo (GESEP) u Bosni i Hercegovini (BiH). U izvještaju su izdvojene mogućnosti za daljnje integrisanje perspektiva GESEP-a u Strategiju i akcioni plan okoliša (ESAP BiH 2030+) i buduću politiku okoliša BiH. Najprije je ponuđen opis postojećih višedimenzionalnih nejednakosti i siromaštva u kontekstu BiH, a zatim objašnjenje načina međusobne povezanosti izazova u okolišu i izazova iz perspektive GESEP-a s primjerima iz BiH. Na kraju, u izvještaju se razmatraju neke ključne implikacije interakcija između problematike okoliša i GESEP-a na politiku u BiH.

Najvažnije poruke:

  • Uvođenje perspektive rodne ravnopravnosti, društvene jednakosti i smanjenja siromaštva (GESEP) u politiku okoliša omogućava inkluzivnije i efektivnije kreiranje politike.
  • U Bosni i Hercegovini (BiH) su pripadnici/e nekih podgrupa stanovništva, kao što su osobe starije životne dobi, bolesnici, djeca, trudnice i zajednice Roma/kinja, zbog postojeće ugroženosti i češće izloženosti, kao i smanjene otpornosti, posebno osjetljive na zagađenost i ekološke nesreće.
  • Društvene norme utječu na pristup prirodnim resursima i mogućnost njihovog korištenja. U BiH se, zbog lokalnih običaja i tradicija, muškarcima daje prednost u pogledu vlasništva. Tako je oko 70% zemljišta i 97% privatnih šuma u vlasništvu muškaraca.
  • Grupe stanovništva u nepovoljnom položaju ponekad posjeduju znanje i iskustvo koji mogu biti od pomoći u rješavanju problematike okoliša. Na primjer, starije žene u ruralnim sredinama bi, s obzirom na njihovo iskustvo, mogle imati ključnu ulogu u održivom korištenju nedrvnih šumskih proizvoda u BiH.
  • I sama politika okoliša može u većoj mjeri utjecati na određene grupe društva. Na primjer, uvođenje novih standarda za vozila ili novih taksi na struju u pravilu mnogo teže pogađa domaćinstva sa niskim primanjima.
  • Nasuprot tome, neke mjere u oblasti okoliša mogu ojačati društvenu jednakost. Na primjer, unapređenje energijske efikasnosti u zgradama socijalnog stanovanja doprinosi ublažavanju problema energetskog siromaštva i smanjenju troškova marginalizovanih domaćinstava.
  • Provođenje procjene distributivnog učinka novih politika okoliša i osiguranje pristupa mogućnostima predviđenim ovim politikama za grupe u nepovoljnom položaju je od suštinske važnosti za nastojanja na integraciji pitanja GESEP-a u politiku okoliša.

Pročitajte sažetak razmatranja OVDJE.