BiH ESAP 2030+ informativni članak

BiH ESAP 2030+ informativni članak Informativni članak Januar 2021 Bosna i Hercegovina je započela aktivnosti izrade Strategije i Akcionog plana okoliša. Donošenjem Strategija i akcionog plana okoliša BiH 2030+ će...