БиХ ЕСАП 2030+ информативни чланак

БиХ ЕСАП 2030+ информативни чланак Информативни чланак Јануар 2020 Босна и Херцеговина је започела активности на припреми Стратегије и Акционог плана животне средине. Доношењем Стратегија и акционог плана животне средине...