БиХ ЕСАП 2030+ информативни чланак

Информативни чланак
Јануар 2020

Босна и Херцеговина је започела активности на припреми Стратегије и Акционог плана животне средине.

Доношењем Стратегија и акционог плана животне средине БиХ 2030+ ће се обезбиједити:

● јасно дефинисани, усаглашени и усвојени стратешки циљеви и циљеви по тематским областима, уз оствариве мјере за рад надлежних органа
● помоћ у усклађивању правних и институционалних оквира БиХ са политикама и процедурама ЕУ у области животне средине
● утврђени приоритети за финансирање из домаћих извора, те помоћ БиХ у приступу међународним изворима финансирања
● јача свијест о питањима животне средине међу припадницима шире јавности и привредног сектора у БиХ

На дугорочном плану, пројекат ће помоћи БиХ у напорима да постане чланица Европске уније. Овај документ ће такође за релевантне органе представљати кључни инструмент за унапређење стања животне средине у БиХ и побољшање општег здравља и добробити садашњих и будућих генерација грађана.


Погледајте информативни чланак БиХ ЕСАП 2030+