Članovi i članice Upravljačkog odbora za nivo BiH okupili su se 22.10.2022. godine na sedmom sastanku, kako bi razgovarali o dosadašnjim poduzetim koracima glede Strategije okoliša/životne sredine BiH 2022.-2032. Članove/-ice čine pomoćnici ministara, kao i predstavnici institucija sa nivoa BiH, Federacije BiH, Republike Srpke i Brčko distrikta BiH te nevladinog sektora.

Članovi Upravljačkog odbora BiH ESAP 2030+ tokom sastanka. Fotografija: Enova

Sastanak je održan u Sarajevu, tokom kojeg se razgovaralo o posljednjim koracima koje je neophodno poduzeti kako bi se finalizirala Strategija okoliša/životne sredine BiH, uzimajući u obzir sve komentare i sugestije koji su do sada zaprimljeni na ovaj dokument, kao i participativni pristup kojim se BiH ESAP 2030+ koristio tokom cijelokupnog trajanja projekta.

Diskusija između predstavnika institucija tokom sastanka. Fotografija: Enova