Prateći korake zemalja Evropske unije, Bosna i Hercegovina je na putu ka unapređenju zaštite okoliša, kao i  zdravlja i dobrobiti građana, a posebno budućih generacija.

Javna rasprava u Domu kulture Brčko distrikta. Fotografija: Enova

Nakon dvije godine marljivog rada na Strategiji okoliša/životne sredine, u Brčko distriktu BiH i Republici Srpskoj su održane javne rasprave, kako bi se uvažio glas građana i dali odgovori na pitanja ili nedoumice vezano za Strategiju, koji će biti od ključne važnosti za budućnost naše zemlje.

U srijedu, 6. jula 2022. godine u Domu kulture, građani Brčkog su imali priliku da učestvuju na prvoj javnoj raspravi o dokumentu Nacrt strategije životne sredine Brčko distrikta BiH 2022.-2032. Predstavnici Vlade Brčko distrikta BiH i projektni tim su tokom događaja predstavili proces izrade Strategije, nakon čega je uslijedila prilika za komentare i raspravu.

Javna rasprava u Privrednoj komori Republike Srpske. Fotografija: Enova

 

 

U Banja Luci je, 19. jula 2022. godine, također održana javna rasprava o Nacrtu strategije životne sredine Republike Srpske za period 2022. – 2032. Predstavnici Ministarstva za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske su učesnike upoznali s procesom izrade dokumenta, a projektni tim koji čine stručnjaci i interesne strane koje su aktivno radile na ovoj inicijativi, razvili su konstruktivnu diskusiju s prisutnima o značaju i dobrobiti koju će donijeti primjena ovog strateškog dokumenta, služeći kao mapa za približavanje BiH standardima Evropske unije u aspektu zaštite okoliša i osiguravanja boljeg kvaliteta života.

Svim građanima koji nisu bili u mogućnosti prisustvovati događajima, ostavljena je mogućnosti da naknadno dostave komentare, te su javne rasprave uspješno zaključene s optimističnim pogledom ka narednim koracima u procesu usaglašavanja sa pravnom stečevinom Evropske unije i zaštite bosansko-hercegovačkog okoliša.

Federalno ministarstvo okoliša i turizma, zajedno sa Federalnim ministarstvom poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, objavilo je javni poziv svim zainteresovanim za dostavljanje pisanih komentara na Federalnu strategiju zaštite okoliša.