Tokom 75. redovne sjednice Vlade Brčko distikta BiH, održane 05.10.2022. godine, te 79. redovne sjednice Skupštine Brčko distrikta BiH, održane 02.11.2022. godine, odobren je i usvojen Prijedlog Strategije zaštite životne sredine Brčko distrikta BiH 2022.-2032., kao sastavni dio Strategije okoliša Bosne i Hercegovine – BiH ESAP. Strategija je kreirana za period od 10 godina, te je izrađena u sklopu projekta BiH ESAP 2030+, koji predstavlja odgovarajući odgovor Ambasade Švedske u BiH na zahtjev za pomoć u izradi prve Strategije zaštite okoliša/životne sredine BiH.

Ovaj dokument obuhvata sedam tematskih oblasti: Upravljanje vodama; Upravljanje otpadom; Biodiverzitet i zaštitu prirode; Kvalitet zraka, klimatske promjene i energija; Hemijsku sigurnost i buku; Održivo upravljanje resursima; kao i Upravljanje životnom sredinom.

Za svaku od tematskih oblasti, Strategija zaštite životne sredine Brčko distrikta BiH utvrdila je mjere i prioritete s ciljem unapređenja stanja okoliša, ublažavanja utjecaja klimatskih promjena i jačanja otpornosti na iste, bolje usaglašenosti propisa sa propisima EU i međunarodnim sporazumima u oblasti okoliša, efikasnije upravljanje sektorom okoliša u BiH, osiguranja boljih javnih usluga u oblasti okoliša, a integrirana su i pitanja ravnopravnosti spolova, društvene jednakosti i siromaštva. Strategija nudi i indikativne finansijske okvira za implementaciju mjera.

Pročitajte i članak o usvajanju Strategije na stranici Vlade Brčko distrikta: http://www.vlada.bdcentral.net/Publication/Read/75-sjednica-Vlade