Cтратегија Заштите Животне Cредине Pепублике Cрпске 2022. – 2032. усвојена

Стратегија заштите животне средине Републике Српске је усвојена Одлуком о усвајању 17.11.2022. године током 195. сједнице Владе Републике Српске. Усвојени документ је саставни дио Стратегије животне средине Босне и Херцеговине...