БиХ ЕСАП 2030+: Израђена Стратегија животне средине БиХ

Након три године рада, завршена је израда кровне Стратегије животне средине Босне и Херцеговине (БиХ) која је тренутно у поступку усвајања. Пројекат за израду Стратегије и Акционог плана животне средине...