Bлада и скупштина Брчко Дистрикта БиХ усвојили стратегију заштите животне средине Брчко Дистрикта БиХ 2022....

Током 75. редовне сједнице Владе Брчко дистикта БиХ, одржане 05.10.2022. године, те 79. редовне сједнице Скупштине Брчко дистрикта БиХ, одржане 02.11.2022. године, одобрен је и усвојен Приједлог Стратегије заштите животне...