Bosna i Hercegovina nema okvirni Zakon o zaštiti okoliša na nivou države. Za proces pridruživanja Evropskoj uniji mora provesti reforme i uskladiti domaće zakone. Nadležnosti za tu oblast u BiH podijeljene su na nekoliko administrativnih nivoa. Sve to usložnjava preduzimanje konkretnih mjera u zaštiti okoliša i suočavanju s klimatskim promjenama. BiH je uz podršku Švedske počela proces izrade Strategije zaštite okoliša i Akcionog plana, BiH ESAP 2030+.

Zašto je važan BiH ESAP 2030+? Kakva iskustva može prenijeti Švedska koja podržava projekt? Šta su najveći problemi u toj oblasti, na šta ukazuju aktivisti, a šta rade nadležne institucije?

O navedenim temama, u okviru emisije “Kontekst” na Al Jazeere Balkans govorile su: Johanna Strömquist, ambasadorica Švedske u BiH; Srebrenka Golić, ministrica za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske  i Emina Veljović, izvršna direktorica Udruženja Aarhus centar u BiH.