Preloader

Dan: 22. Aprila 2021.

Završen 3. ciklus sastanaka radnih grupa – upoznajte članove/ce radnih grupa

Izrada strategije i akcionog plana okoliša/životne sredine za Bosnu i Hercegovinu (BiH ESAP 2030+) je dugotrajan i složen proces u kojem učestvuje više zainteresiranih strana. Ko su oni i na...

Kako održivo upravljati šumama u Bosni i Hercegovini?

Bosna i Hercegovina razvija svoju Strategiju i Akcioni plan zaštite okoliša (BiH ESAP 2030+ projekat), sa ciljem unapređenja okoliša i pružanja pomoći napretku BiH na putu ka članstvu u Evropskoj...

Newsletter

Prijavite se svojom e-mail adresom

Podrška Bosni i Hercegovini u pripremi Strategije zaštite okoliša/životne sredine.

Za više informacija o projektu pišite na:

Copyright BiH ESAP 2030+ – 2020