Preloader

Дан: 22. априла 2021.

Завршен 3. циклус састанака радних група – упознајте чланове/це радних група

Израда стратегије и акционог плана околиша/животне средине за Босну и Херцеговину (БиХ ЕСАП 2030+) је дуготрајан и сложен процес у којем учествује више заинтересованих страна. Ко су они и на...

Како одрживо управљати шумама у Босни и Херцеговини?

Босна и Херцеговина развија своју Стратегију и Акциони план заштите животне средине (БиХ ЕСАП 2030+ пројекат), са циљем унапређења животне средине и пружања помоћи напретку БиХ на путу ка чланству...

Newsletter

Пријавите се својом е-маил адресом

Подршка Босни и Херцеговини у припреми Стратегије заштите околиша/животне средине.

За више информација о пројекту пишите на:

Copyright BiH ESAP 2030+ – 2020