Интерес грађана/ки треба да буде окосница напора на очувању климе

Припремили: Kлаудиjа Страмбо, истражитељица у Штокхолмском институту за животну средину, Шведска, и Азрудин Хусика, водитељ тематске области квалитет ваздуха, клима и енергија у оквиру израде Стратегије и акционог плана животне...