Документима, као што је ЕСАП БиХ 2030+, успоставља се основа за доношење одлука у будућности и зато одређују процесе који могу да утичу негативно на живот људи. Због тога је нужно да се у овим документима размотре утицаји на животну средину и здравље и тако осигура основа за доношење исправних и разумних одлука убудуће.

Један од начина да се ово реализује у пракси је примјена инструмента регулаторног планирања познатог као стратешка процјена утицаја на животну средину или скраћено СПУЖС.

Погледајте видео у којем је објашњено шта је процес стратешке процјене и зашто треба да се проводи, како ће да буде проведена у оквиру пројекта ЕСАП, те како грађани Босне и Херцеговине могу да учествују у процесу и дају свој допринос.

Више информација о СПУО процесу можете пронаћи у чланку о недавно одржаном вебинару на ову тему.