Влада Федерације Босне и Херцеговине је 25.08.2022. године усвојила Федералну стратегију заштите животне средине која је саставни дио Стратегије заштите животне средине Босне и Херцеговине (БиХ) – БиХ ЕСАП. Стратегија је креирана за период од 10 година, те је израђена у склопу пројекта БиХ ЕСАП 2030+, који представља одговарајући одговор Амбасаде Шведске у БиХ на захтјев за помоћ у изради прве Стратегије заштите животне средине БиХ.

Федерална стратегија заштите животне средине обухвата седам ЕУ тематских области животне средине: управљање водама; управљање отпадом; биодиверзитет и заштиту природе; квалитет ваздуха, климатске промјене и енергију; хемијску сигурност и буку; одрживо управљање ресурсима (укључујући пољопривреду, шумарство, рибарство и рударске активности) и управљање животном средином (као хоризонталну политику).

За сваку тематску област животне средине, Федерална стратегија заштите животне средине утврдила је приоритете и мјере с циљем унапређења стања животне средине, ублажавања утицаја климатских промјена и јачања отпорности на исте, боље усаглашености прописа са прописима ЕУ и међународним споразумима у области животне средине, ефикасније управљање сектором животне средине у БиХ, осигурања бољих јавних услуга у области животне средине, а интегрирана су и питања равноправности сполова, друштвене једнакости и сиромаштва. Стратегија нуди и индикативне финансијске оквира за имплементацију мјера.

Корак ближе ЕУ

Животне средина је једно од питања о којима ће БиХ преговарати са ЕУ, у складу са Поглављем 27. – Животна средина и климатске промјене, у циљу провођења политике и прописа у складу са правном стечевином ЕУ у области животне средине.

Усвојење Стратегије заштите животне средине БиХ помоћи ће релевантним институцијама у даљем усклађивању правног и институционалног оквира БиХ са прописима ЕУ, тј. правном стечевином из седам тематских области животне средине. То ће на дугорочном плану помоћи БиХ у напорима да постане чланица ЕУ. Усвајање БиХ ЕСАП 2030+ у свим јурисдикцијама ће бити и важан корак БиХ у усвајању услова које је поставила Европска комисија пред нашу државу на њеном путу приближавања ЕУ, те олакшати приступ фондовима ИПА.

Партиципативним приступом до заштите животне средине

Цјелокупни процес израде Федералне стратегије заштите животне средине у оквиру пројекта БиХ ЕСАП 2030+ био је заснован на партиципативном приступу и проведен уз координацију, сарадњу и учешће више од 300 представника/ца различитих институција и организација у Федерацији БиХ (свих релевантних министарстава, јавних установа и других институција на свим нивоима власти, представник/ца академске заједнице, пословног сектора и невладиног сектора) уз континуирано информисање и укључивање јавности.

Прокекат БиХ ЕСАП БиХ 2030+ проводи Штокхолмски институте за животну средину (СЕИ) уз финансијску подршку Амбасаде Шведске у БиХ.