година ће бити забиљежена као важна етапа у изради Стратегије и Акционог плана животне средине 2030+ (ЕСАП БиХ 2030+). Сви нивои власти су изразили јасну опредијељеност и наставили с пружањем свесрдне подршке пројекту. Континуирани ангажман кључних заинтересованих страна и њихов непроцјењив допринос омогућили су нам да припремимо акционе планове по тематским областима, приступимо процесу приоритизације и утврђивању потребних финансијских средстава, и тако се приближимо остваривању очекиваних исхода. Захваљујући свему овоме, коначна верзија ЕСАП-а БиХ 2030+ ће бити спремна у прољеће 2022. године, а затим достављена на усвајање у складу са важећим процедурама у БиХ.

За више информација о активностима и оствареним резултатима у 2021. погледајте  видео.