Босна и Херцеговина (БиХ) је позната по својим природним љепотама, прашумама, плавим ријекама и живописним језерима које настањује једна од најбројнијих заједница различитих биљака и животиња у Европи.

Погледајте овај кратки филм у којем су приказани прекрасни предјели и природна блага која треба да се заштите.

Босна и Херцеговина ускоро добија своју прву стратегију животне средине

“Ја заиста мислим да сви имамо право да удишемо чист ваздух и живимо у здравој и лијепој животној средини. Рјешења постоје, она су ту око нас. И немојте да заборавите да промјене крећу од нас самих.” Једна од протагонисткиња у филму је Мирела Лаковић, умјетница из БиХ.

Након двије године рада на припреми, БиХ је на путу да добије своју прву државну стратегију животне средине. Овај документ ће бити кључни инструмент који ће надлежни органи у БиХ да користе за унапређење животне средине, али и здравља и благостања грађана/ки ове земље. СЕИ је пружао подршку БиХ током цијелог процеса сарађујући на изради стратегије животне средине.

У филму се поставља питање јесмо ли спремни да преузмемо одговорност за еколошке проблеме које стварамо. “Да ли грађани/ке БиХ могу да постану прави савезници природе?” једно је од питања постављених у филму. Протагонисти/искиње филма су познате личности из БиХ које говоре о еколошким проблемима које су изазвали људи. Ови “протагонисти/киње” филма позвани/е су да говоре о животној средини како би подстакли/е гледаоце/тељке да сазнају више о животној средини, начину заштите животне средине и начину на који могу да утичу на стање кроз активности које проводе у својим заједницама или на нивоу политике.

“Филм има класичну наративну структуру. У првом дијелу се гледаоци/тељке упознају с прекрасним предјелима и драгуљима природе у Босни и Херцеговини, док у другом дијелу познате личности указују на еколошке проблеме с којима се суочава Босна и Херцеговина, с намјером да подстакну емоционални ангажман код грађана/ки,” појаснила је Анели Сaндин, главна службеница за комуникације на пројекту за израду Стратегије и акционог плана животне средине БиХ 2030+ (ЕСАП БиХ 2030+) у СЕИ-у. “У трећем и уједно посљедњем дијелу, можемо да послушамо и разговор у којем се појашњава да је нова стратегија животне средине, с нагласком на циркуларну економију и декарбонизацију, представљена као рјешење за превазилажење ових проблема.”

Вријеме је да БиХ пређе на циркуларну економију, којом се приступ узми-употријеби-баци мијења приступом поновне употребе ресурса,” рекла је Лана Пудар, врхунска пливачица БиХ, протагонисткиња филма.

Јавне консултације у пуном замаху

За израду ЕСАП-а одабран је партиципативни приступ, што значи да су у процес укључене све релевантне институције, шира јавност, приватни сектор и организације цивилног друштва, као и струка из ове области у БиХ. Наредни корак је стављање стратегије на увид грађанима/кама. Ово је изврсна прилика за све који су заинтересовани за очување животне средине да доставе своје реакције на програм политике заштите животне средине у БиХ за наредних десет година. Информације о јавним консултацијама доступне су на интернет страници пројекта.

Филм је стављен на располагање медијима у БиХ истовремено с почетком јавних консултација како би се грађани/ке подсткли да се укључе у процес. “Опредијелили смо се за формат филма, сматрајући да је то најбољи начин да укључимо и мотивишемо грађане/ке да се ангажују и дјелују, да пробудимо њихову радозналост о свијету који их окружује и подстакнемо их да захтијевају више од доносилаца одлука,” рекао је Бернардас Падегимас, стручњак за управљање пројектима у СЕИ-у, који води пројекат за израду ЕСАП-а БиХ 2030+. “Надамо се да ћемо имати прилику да приказујемо овај филм и разговарамо о животној средини у различитим контекстима у БиХ, са школском дјецом, на филм фестивалу и онлajне.”

Процес израде овог документа такође је допринио међусобном уважавању и једнакости у смислу родне равноправности, националности и вјерске припадности, без обзира на животне услове и приход. “Кључно је да се препозна да перспектива родне равноправности, друштвене једнакости и сиромаштва подразумијева много више од саме једнакости између полова и да обухвата и друге друштвене аспекте који су једнако релевантни за политику животне средине, као што су старосна доб, етничка припадност, мјесто живљења и инвалидитет,” рекла је Клаудија Страмбо, сарадница за истраживања на пројекту за израду ЕСАП-а БиХ 2030+.

Уколико желите да сазнате више о начину на који су повезана питања животне средине и друштвени аспекти, те како је ова повезаност уважена у процесу израде стратегије, можете да прегледата серију публикација које су објављене током пројектног периода на овој интернет страници.

“Ако успјешно доведемо еколошку транзицију на сами врх политичког програма, развој БиХ можемо да заснивамо на заштити животне средине: од отварања нових радних мјеста до одговора на пандемију корона вируса, енергетску кризу и друге изазове.” рекао је Сањин Авдић, координатор пројекта ЕСАП БиХ 2030+.