Хемијска безбједност и бука у Босни и Херцеговини кроз објектив родне равноправности, друштвене једнакости и смањења сиромаштва

Ауторице: Клаудиjа Страмбо, Лиза Сегнестам, Белма Јаховић
Сажетак разматрања
Септембар 2021. године

Родна неравноправност и друштвена неједнакост, у смислу приступа средствима и њихове контроле, учешћа у доношењу одлука и знања, као димензија сиромаштва, дубоко су испреплетене се промјенама у животној средини. У овом сажетку разматрања понуђено је објашњење тијесне повезаности хемијске безбједности и загађења буком у Босни и Херцеговини са питањима родне неравноправности, друштвене неједнакости и сиромаштва у Босни и Херцеговини. Понуђен је кратак приказ закључака прегледа секундарне литературе и јавно доступних база са подацима о животној средини, здрављу, природним ресурсима, родној равноправности, друштвеној једнакости и сиромаштву у БиХ.

Кључне поруке:

  • Дуготрајна, континуирана изложеност становништва штетним хемикалијама и буци у Босни и Херцеговини може да узрокује различите здравствене проблеме.
  • Постоје физиолошки и друштвени разлози зашто утицај штетних хемикалија и буке теже погађа одређене групе становништва.
  • Примјери ефективних превентивних мјера које могу да помогну у ублажавању штетног утицаја изложености загађењу хемикалијама и буком укључују провођење мјера контроле изложености на радном мјесту, ограничену комерцијализацију и коришћење одређених твари, те интеграцију родне различитости у редовне процјене ризика.
  • Побољшање услова живота маргинализованих група становништва, елиминација сиромаштва и јачање видљивости и гласа група у неповољном положају, такође спадају у кључне мјере које могу да допринесу смањењу изложености штетним хемикалијама и буци.

Прочитајте сажетак разматрања.