Недавно организована СИТЕ конференција поводом Дана одрживог развоја, одржана у децембру 2021. године, окупила је стручњаке из цијелог свијета. На конференцији су представљене и разматране важне теме климатских промјена и изазова транзиције на зелену енергију у Источној Европи. Очигледна је потреба за неодложним дјеловањем у подручју климе и престанком кориштења фосилних горива за производњу енергије, па ипак постојећи планови смањења емисије нису довољни да се глобално загријавање одржи испод 2°Ц.

Фотографија: Бернардас Падегимас, водитељ пројекта

Примјер помоћи коју пружа Шведска у јачању политика животне средине у Источној Европи представио је Бернардас Падегимас, водитељ тима за израду стратегије и акционог плана за заштиту околиша/животне средине (ЕСАП БиХ 2030+) у Штокхолмском институту за животну средину (СЕИ). Пројекат ЕСАП БиХ 2030+ пружа подршку Босни и Херцеговини у припреми њихове стратегије животне средине. Изазов овог задатка додатно отежава јединствена политичка структура државе, која има два ентитета са одређеним степеном политичке аутономије и Брчко дистрикт.

Из овог разлога пројекат настоји да у процес укључи широк спектар заинтересованих страна, које су организоване у седам различитих радних група. Са 659 чланова радне групе разматрају читав спектар тематских области које између осталог обухватају управљање отпадом, квалитет ваздуха, климатске промјене и енергију. У оквиру пројекта се такође проводе активности на јачању капацитета у надлежним институцијама, јачању свијести јавности о проблемима у животној средини, а осим самих циљева везаних за животну средину пројекат обухвата и активности на интеграцији родне равноправности, друштвене једнакости и смањења сиромаштва. Пројекат је у завршној фази, а резултат пројекта ће бити стратегија и акциони план за различите нивое власти у политичком систему државе.  Уједно се очекује да би овај процес генерално могао да послужи као модел за постизање консензуса о важним али истовремено спорним питањима политике у држави.

Информације кориштене за овај чланак можете пронаћи ОВДЈЕ за више детаља.