Nedavno organizirana SITE konferencija povodom Dana održivog razvoja, održana u decembru 2021. godine, okupila je stručnjake iz cijelog svijeta. Na konferenciji su predstavljene i razmatrane važne teme klimatskih promjena i izazova tranzicije na zelenu energiju u Istočnoj Evropi. Očigledna je potreba za neodložnim djelovanjem u području klime i prestankom korištenja fosilnih goriva za proizvodnju energije, pa ipak postojeći planovi smanjenja emisije nisu dovoljni da se globalno zagrijavanje održi ispod 2°C.

Fotografija: Bernardas Padegimas, voditelj projekta

Primjer pomoći koju pruža Švedska u jačanju politika okoliša u Istočnoj Evropi predstavio je Bernardas Padegimas, voditelj tima za izradu strategije i akcionog plana za zaštitu okoliša/životne sredine (ESAP BiH 2030+) u Štokholmskom institutu za okoliš (SEI). Projekat ESAP BiH 2030+ pruža podršku Bosni i Hercegovini u pripremi njihove strategije okoliša. Izazov ovog zadatka dodatno otežava jedinstvena politička struktura države, koja ima dva entiteta sa određenim stepenom političke autonomije i Brčko distrikt.

Iz ovog razloga projekat nastoji u proces uključiti širok spektar zainteresiranih strana, koje su organizirane u sedam različitih radnih grupa. Sa 659 članova radne grupe razmatraju čitav spektar tematskih oblasti koje između ostalog obuhvataju upravljanje otpadom, kvalitet zraka, klimatske promjene i energiju. U okviru projekta se također provode aktivnosti na jačanju kapaciteta u nadležnim institucijama, jačanju svijesti javnosti o problemima u okolišu, a osim samih ciljeva u oblasti okoliša projekat obuhvata i aktivnosti na integraciji rodne ravnopravnosti, društvene jednakosti i smanjenja siromaštva. Projekat je u završnoj fazi, a rezultat projekta će biti strategija i akcioni plan za različite nivoe vlasti u političkom sistemu države.  Ujedno se očekuje da bi ovaj proces općenito mogao poslužiti kao model za postizanje konsenzusa o važnim ali istovremeno spornim pitanjima politike u državi.

Informacije korištene za ovaj članak možete pronaći OVDJE za više detalja.