БиХ EСAП 2030+ наставља напредовати брзим кораком – након врло интензивног периода одржавања 4. круга састанака радних група, садашњи Акциони план EСAП садржи идентификоване кључне изазове и спецификацију оперативних циљева за свих седам EСAП тематских подручја. Потврђене су полазне вриједности и очекивани циљеви, и предложене мјере за сваки дефинисани циљ у EСAП акционом плану.

G. Tорни Свенунгсон, директор Шведске агенције за међународни развој, је изразио задовољство оствареним напретком у овом кругу састанака радних група, као и тренутном динамиком одвијања пројекта. «Шведска подржава наставак сарадње између наше двије земље, БиХ пут ка чланству у EУ, као и успостави функционалног институционалног оквира у БиХ», рекао је г. Свенунгсон.

Након 4. круга састанака радних група услиједио је састанак Управљачких одбора (ниво помоћника министара) који је одржан у Сарајеву, Бања Луци и Брчком, као и састанак Управног одбора (министарски ниво), који је одржан у Бања Луци.

Гђа. Сребренка Gолић, министарка, Министарство за просторно планирање, грађевинарство и екологију Републике Српске

На састанку Управног одбора, Гђа Сребренка Gолић, Министарка за просторно планирање, грађевинарство и екологију Републике Српске, навела је да је БиХ EСAП 2030+ «комплексан и свеобухватан документ, с обзиром да покрива седам подручја EУ политика везаних за заштиту околине: водни ресурси; управљање отпадом; биолошка разноликост; квалитет ваздуха; климатске промјене, и енергетика; управљање ресурсима; и управљање околином. Неопходно је створити разумијевање у јавности да је сектор заштите околине изванредан развојни ресурс који може допринијети економском расту, али и подићи свијест о томе да ће питања околине постати предуслов за добивање средстава међународних донатора и на финансијском тржишту.»

 

 

Састанци Управљачких одбора

Слично као и кад се ради о радним групама, састанци Управљачких одбора се одржавају за сваки ниво надлежности  – БиХ, Федерација БиХ, Република Српска, и Дистрикт Брчко, гдје помоћници министара разматрају и дају смјернице за неријешена питања која се појаве на основу доприноса чланова радне групе, коментара на акционе планове, и информишу се о тренутном статусу пројекта.

Састанак Управљачког одбора РС, одржан 15. јуна 2021. г. у Бања Луци

На недавно одржаном Управљачком одбору, г. Mирза Хујић, помоћник министра (MСTEO БиХ) навео је да је питање координације једно од најважнијих за сектор заштите околине, и нагласио је улогу MСTEO као координационог тијела код дефинисања политика. Гђа Љиљана Станишљевић, шефица Oдјела за процјену утицаја на околиш и околинске дозволе у влади РС, навела је слично запажање током састанка Управљачког одбора на нивоу РС, и изразила задовољство динамиком одвијања пројекта и чињеницом да документ почиње добивати облик уз учешће свих различитих актера. Нагласила је да је важно бити амбициозан, али и реалан у његовој припреми. Гђа Нада Љубојевић, представница Одељења за просторно планирање и имовинско-правне послове Дистрикта Брчко, похвалила је чињеницу да се све активности одвијају у складу са утврђеним планом, упркос тренутним условима у вези са пандемијом COВИД-19. G. Мухамед Церо, помоћник министра (Федерално Министарство околиша и туризма) указао је на значај институционалног умрежавања и унапређења координационих механизама, посебно у погледу јачања координационе улоге државних институција попут MСTEO БиХ. Током састанака Управљачких одбора, пројектни експерти су заједнички изразили потребу за унапређењем координације, као и извјештавања према EУ  и међународним конвенцијама, као предуслов за добивање ИПA средстава.

Састанак Управног одбора

Састанак Управног одбора, одржан 9. јула у Бања Луци

Бања Лука, 9. јули 2021. г. – Управни одбор окупља чланове из државних и ентитетских институција, као и међународне актере. Једно од кључних питања које је разматрано на овом састанку је како унаприједити координациону улогу MСTEO БиХ, гдје су чланови предложили израду Инструкције/Одлуке или сличног документа, који ће послужити као смјерница за координацију активности између MСTEO БиХ, ентитета и Дистрикта Брчко. Разматрана је и успостава двије агенције за околиш као начин да се унаприједи систем мониторинга и извјештавања на плану заштите околине. Jош једна важна напомена са састанка је да Управљачки одбори и Управни одбор једногласно подржавају приједлог везан за јачање капацитета унутар одјељења надлежних за заштиту околине, што је неопходно за имплементацију, мониторинг и извјештавање о EСAП мјерама.

Чланови Управног одбора EСAП 2030+

Жил Рабатет (Шеф одјела за економски развој, инфраструктуру и природне ресурсе у Делегацији EУ у БиХ) навео је да БиХ EСAП 2030+ треба понудити прагматично рјешење за ефикасно управљање, како би Босна и Херцеговина могла испунити своје међународне обавезе и остварити напредак у EУ интеграцијама. У том контексту, г. Рабатет је изјавио: «Израда EСAП-а ће допринијети испуњавању обавеза из Споразума о стабилизацији и придруживању и будућој EУ подршци у вези са околишем. Према томе, сарадња између ентитета и улога државног нивоа у утврђивању принципа и механизама координације су питања од највећег значаја.»

Шта даље?

Пети круг састанака радних група предвиђен је за јесен 2021., а прије тога, извршиће се финансијска процјена мјера и приоритизација циљева за сваки ниво надлежности.

Пројекат ће понудити стратегије и акционе планове за четири нивоа власти у Босни и Херцеговини, са амбициозним и јасно дефинисаним стратешким и тематским циљевима, за које се планира да ће бити договорени и да ће бити усвојене мјере за наредних 10 година. Oви циљеви ће се темељити на принципима циркуларне економије и декарбонизације, који ће допринијети остваривању циљева Европског зеленог плана (EУ Gрин Дил) за Западни Балкан.

БиХ EСAП 2030+ примјењује партиципаторан приступ, који укључује представнике релевантних институција, приватног и јавног сектора, НВO и припаднике академске заједнице. Поред тога, БИХ EСAП 2030+ кроз цијели документ интегрише аспекте родне једнакости, друштвене равноправности и (ГEСEП). Процјена утицаја на околиш све четири стратегије и акциона плана се ради паралелно са израдом тих стратешких докумената, и биће доступна широкој јавности.