Загађеност ваздуха у Босни и Херцеговини: кроз објектив родне равноправности, друштвене једнакости и смањења сиромаштва

Аутори: Клаудиа Страмбо, Лиса Сегнестам, Белма Јаховић
Сажетак разматрања
Мај 2021.

Родна неравноправност и друштвена неједнакост, у смислу приступа средствима и њихове контроле, учешћа у доношењу одлука и знања, као димензија сиромаштва, дубоко су испреплетене се промјенама у животној средини.

У овом сажетку разматрања понуђено је објашњење тијесне повезаности загађености ваздуха у Босни и Херцеговини са питањима родне неравноправности, друштвене неједнакости и сиромаштва у Босни и Херцеговини. Понуђен је кратак приказ закључака прегледа секундарне литературе и јавно доступних база са подацима о животној средини, здрављу, природним ресурсима, родној равноправности, друштвеној једнакости и сиромаштву у БиХ.

Кључне поруке:

  • У Босни и Херцеговини (БиХ) су, као и осталим дијеловима Европе, групе у тешкој материјалној или социјалној ситуацији чешће изложене великом загађењу ваздуха.
  • У БиХ се, у односу на остало становништво, са проблемом енергетског сиромаштва у највећем броју суочавају старија лица, лица са инвалидитетом, незапослена лица, те лица са здравственим проблемима и домаћинства са једним храниоцем (посебно ако је једини хранилац жена).
  • Сиромаштво доприноси загађености ваздуха будући да сиромашније становништво за потребе домаћинства најчешће користи јефтиније енергенте са више загађујућих материја, као и старија возила која прекомјерно загађују ваздух.
  • Рјешавање структуралних фактора који доприносе друштвеној неједнакости и сиромаштву је кључно за ублажавање штетних утицаја на ваздух.
  • Остала рјешења на нивоу политике укључују прикупљање разврстаних података о изложености загађеном ваздуху и енергетском сиромаштву с циљем обезбјеђења основе за креирање политике за унапређење енергетске ефикасности зграда (нарочито социјалних стамбених јединица, болница и школа), унапређење квалитета и доступности јавног превоза, побољшање услова становања у сиромашним домаћинствима, као и реализацију кампања јачања свијести с тежиштем на пружању помоћи најугроженијим групама друштва.

Прочитајте сажетак разматрања