Саша Солујић из Штокхолмског института за животну средину и чланица тима пројекта за израду ЕСАП-а БиХ била је једна од говорница на радионици о родним питањима и животној средини, која је одржана 29. марта 2022. у хотелу Еуропа, у Сарајеву, Босна и Херцеговина. Радионица је организована у оквиру пројекта “ИМПАQ – Унапређење квалитета ваздуха и управљање квалитетом ваздуха у БиХ” .  

Саша Солујић излаже на догађају, 29. март 2022. Фотографија: СЕПА.

У излагању је пренијела кључне поруке из сажетка припремљеног у оквиру израде ЕСАП-а БиХ Загађеност ваздуха у Босни и Херцеговини: родна равноправност, друштвена једнакост и сиромаштво кроз објектив ГЕСЕП-а”. Сажетак је припремљен за потребе пројекта који између осталог обухвата и загађеност ваздуха. У сажетку је на примјерима из контекста БиХ појашњен начин на који су питања животне средине и ГЕСЕП-а међусобно повезана.  

Родна питања, сиромаштво и друштвена неједнакост су тијесно повезани са еколошким проблемом загађености ваздуха, а БиХ није изузетак у овом погледу. У поређењу са осталим становништвом, сиромашни људи су чешће и у већој мјери изложени високом нивоу загађености ваздуха, док се старије особе и особе са нарушеним здрављем или инвалидитетом обично суочавају с тежим облицима енергетског сиромаштва. Домаћинства с нижим примањима у својим домовима за гријање или кухање обично користе горива која су веома штетна за животну средину и возе возила која више загађују ваздух. То значи да активно доприносе загађености ваздуха. Ово су само неки од примјера како су перспективе ГЕСЕП-а повезане са загађењем ваздуха.  

У закључку сажетка се наводи да је процјена дистрибутивног ефекта ових политика животне средине и осигуравање могућности повезаних са овим политикама групама у неповољном положају такођер битан корак за интеграцију перспектива ГЕСЕП-а у политику животне средине. 

Уз то су на догађају разматране додирне тачке између загађености ваздуха и родне равноправности, и обазбијеђена платформа за размјену искустава између организација цивилног друштва. Утврђена је потреба за стабилном подршком женским ОЦД, укључујући успостављање снажне мреже која би обезбиједила додатне користи за родна питања и животну средину. 

Представљене добре праксе односе се на учешће жена путем удружења грађана/ки и непосредних локалних иницијатива, заступљеност жена у енергетском сектору и сектору саобраћаја, као и важност рјешавања досљедне дискриминације жена. Постоје различити инструменти за интеграцију родних питања које многи актери успјешно користе. Интеграција родних питања у политике животне средине и обратан процес су кључни за потпуну реализацију 5. циља одрживог развоја, посебно на локалном нивоу. 

Утврђена је потреба за стабилном подршком женским ОЦД, укључујући успостављање снажне мреже која би обезбиједила додатне користи за родна питања и животну средину. Групна фотографија са догађаја. Фотографија: СЕПА.