Saša Solujić iz Štokholmskog instituta za okoliš i članica tima projekta za izradu ESAP-a BiH bila je jedna od govornica na radionici o rodnim pitanjima i okolišu, koja je održana 29. marta 2022. u hotelu Europa, u Sarajevu, Bosna i Hercegovina. Radionica je organizirana u okviru projekta “IMPAQ – Unapređenje kvaliteta zraka i upravljanje kvalitetom zraka u BiH” .  

Saša Solujić izlaže na događaju, 29. mart 2022. Fotografija: SEPA.

U izlaganju je prenijela ključne poruke iz sažetka pripremljenog u okviru izrade ESAP-a BiH Zagađenost zraka u Bosni i Hercegovini: rodna ravnopravnost, društvena jednakost i siromaštvo kroz objektiv GESEP-a”. Sažetak je pripremljen za potrebe projekta koji između ostalog obuhvata i zagađenost zraka. U sažetku je na primjerima iz konteksta BiH pojašnjen način na koji su pitanja okoliša i GESEP-a međusobno povezana.  

 

Rodna pitanja, siromaštvo i društvena nejednakost su tijesno povezani sa ekološkim problemom zagađenosti zraka, a BiH nije izuzetak u ovom pogledu. U poređenju sa ostalim stanovništvom, siromašni ljudi su češće i u većoj mjeri izloženi visokom nivou zagađenosti zraka, dok se starije osobe i osobe sa narušenim zdravljem ili invaliditetom obično suočavaju s težim oblicima energetskog siromaštva. Domaćinstva s nižim primanjima u svojim domovima za grijanje ili kuhanje obično koriste goriva koja su veoma štetna za okoliš i voze vozila koja više zagađuju zrak. To znači da aktivno doprinose zagađenosti zraka. Ovo su samo neki od primjera kako su perspektive GESEP-a povezane sa zagađenjem zraka.  

U zaključku sažetka se navodi da je procjena distributivnog učinka ovih politika okoliša i osiguravanje mogućnosti povezanih sa ovim politikama grupama u nepovoljnom položaju također bitan korak za integraciju perspektiva GESEP-a u politiku okoliša. 

Uz to su na događaju razmatrane dodirne tačke između zagađenosti zraka i rodne ravnopravnosti, i osigurana platforma za razmjenu iskustava između organizacija civilnog društva.  Utvrđena je potreba za stabilnom podrškom ženskim OCD, uključujući uspostavljanje snažne mreže koja bi osigurala dodatne koristi za rodna pitanja i okoliš. 

Predstavljene dobre prakse odnose se na učešće žena putem udruženja građana/ki i neposrednih lokalnih inicijativa, zastupljenost žena u energetskom sektoru i sektoru saobraćaja, kao i važnost rješavanja dosljedne diskriminacije žena. Postoje različiti instrumenti za integraciju rodnih pitanja koje mnogi akteri uspješno koriste. Integracija rodnih pitanja u politike okoliša i obratan proces su ključni za potpunu realizaciju 5. cilja održivog razvoja, posebno na lokalnom nivou. 

Utvrđena je potreba za stabilnom podrškom ženskim OCD, uključujući uspostavljanje snažne mreže koja bi osigurala dodatne koristi za rodna pitanja i okoliš. Grupna fotografija sa događaja. Fotografija: SEPA.